CHUYÊN MỤC

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Lễ đăng ký quyết tâm đẩy mạnh học tập ...
Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Lễ đăng ký quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
Sáng ngày 02 tháng 01 năm 2019, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa tổ chức Lễ đăng ký quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.
 
Về dự buổi Lễ có đồng chí Ksor Vinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; lãnh đạo các ban chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy; Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành; bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy.


Default news teaser image
Thị xã Ayun Pa: 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai
Cán bộ cơ sở nói chung, những người hoạt động không chuyên trách nói riêng có vai trò quan trọng làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Họ là những người trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, vận động và tổ chức Nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn dân cư, bảo đảm sự phát triển kinh tế, xã hội, duy trì an ninh trật tự tại địa phương. Thực hiện chế độ, chính sách, nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách là nội dung quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của  hệ thống chính trị cơ sở.

Ayun Pa: Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới
Ayun Pa: Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới
Nhằm phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã. Xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là việc thường xuyên, lâu dài và liên tục, trong những năm qua, Thị xã đã triển khai các hoạt động PBGDPL trên địa bàn thị xã đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Triển khai kế hoạch PBGDPL trên địa bàn thị xã, Ngày 12/12/2018, phòng Tư pháp thị xã đã tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2019 đến cán bộ, công chức, viên chức của thị xã. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; các cơ quan tham mưu giúp việc cho Thị ủy; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân thị xã; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thị xã; lãnh đạo UBND các xã, phường và một số cán bộ, công chức cấp xã.

Thị xã AyunPa - Hiệu quả thực hiện đổi mới nội dung  nâng cao chất ...
Thị xã AyunPa - Hiệu quả thực hiện đổi mới nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Đến nay các cấp ủy và đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã Ayun Pa đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định đây là một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trung tâm hoạt động Thanh niên tỉnh Gia Lai phối hợp với  Thị đoàn ...
Trung tâm hoạt động Thanh niên tỉnh Gia Lai phối hợp với Thị đoàn Ayun Pa tổ chức tuyên truyền về “An ninh nông thôn”
Tối ngày 10/12/2018, tại Hội trường tổ dân phố 3, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa, Trung tâm hoạt động Thanh niên tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Thị đoàn Ayun Pa tổ chức buổi tuyên truyền về “An ninh nông thôn” cho các đối tượng là đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân trên địa bàn phường.

Đảng bộ thị xã Ayun Pa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong...
Đảng bộ thị xã Ayun Pa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã được Đảng bộ thị xã Ayun Pa đặc biệt quan tâm. Các cấp ủy trên địa bàn đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Default news teaser image
Ayun Pa, Hội nghị tổng kết hoạt động công Đoàn năm 2018
Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã năm 2018, Sáng ngày 04/12/2018, tại Hội trường Khối Mặt trận-Đoàn thể thị xã. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thị xã đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ thị xã lần thứ 04, nhiệm kỳ 2018 -2023, nhằm tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 đề ra phương hướng, nhiệm vụ công năm 2019; Tình hình kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2018 và chương trình hoạt động kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH LĐLĐ thị xã khóa IX; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thị xã khóa IX; Các tổ chức CĐCS trực thuộc. Đồng chí Hà Thị Thu Huyền – Chủ tịch LĐLĐ thị xã chủ trì Hội nghị.

Hội Cựu chiến binh thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị tổng kết công tá...
Hội Cựu chiến binh thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018
Thực hiện chương trình công tác của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh thị xã Ayun Pa năm 2018. Sáng ngày 30/11/2018, tại Hội trường Khối Mặt trận và các đoàn thể thị xã, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2018 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, tổng kết phong trào thi đua yêu nước và  khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước Cựu chiến binh gương mẫu năm 2018; Qua đó thảo luận các nhiệm vụ, phương hướng công tác Hội và tổ chức phát động ký kết giao ước thi đua phong trào thi đua yêu nước Cựu chiến binh gương mẫu năm 2019.

Ayun Pa, tập huấn triển khai công tác quản lý và lập bảng kê tổng đ...
Ayun Pa, tập huấn triển khai công tác quản lý và lập bảng kê tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Thực hiện kế hoạch của UBND thị xã về việc tuyển chọn người lập bảng kê, mở lớp tập huấn nghiệp vụ lập bảng kể của Ban Chỉ đạoTổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thị xã. Nhằm đánh giá thu thập các thông tin cơ bản về địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra và tránh hiện tượng bỏ sót hộ, nhân khẩu và các trường hợp chuyển đến, đi khỏi địa bàn thị xã. Góp phần thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Vừa qua, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thị xã đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác quản lý và lập bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự và chỉ đạo tại hội nghị có Ông: Hồ Văn Diện -  Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra thị xã, Ông: Dương Văn Toan – Trưởng phòng TCHC Cục Thống kê Gia Lai, Thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh, Ông: Đỗ Quốc Cường – Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê thị xã, phó trưởng ban tổng điều tra thị xã và các thành viên trong BCĐ thị xã; Văn phòng BCĐ thị xã; BCĐ tổng điều tra các xã, phường và toàn thể điều tra viên thị xã.

Default news teaser image
Ayun Pa, Hội nghị Ủy ban MTTQVN thị xã lần thứ 12, khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019
Sáng ngày 28/11/2018, tại hội trường khối Mặt trận và các đoàn thể thị xã, Ủy ban MTTQVN thị xã đã tổ chức hội nghị tổng kết Tình hình thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam thị xã năm 2018. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ksor Vinh – Phó Bí thư Thường Thị ủy; Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thị xã và chủ tịch Ủy ban MTTQVN các xã, phường. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Phú – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã chủ trì…
 

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 2
Năm hiện tại: 2
Tổng lượt truy cập: 321
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017