CHUYÊN MỤC

Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa tổ chức kỳ họp thứ Mười một (kỳ họ...
Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa tổ chức kỳ họp thứ Mười một (kỳ họp chuyên đề) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 14 tháng 11 năm 2022, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Mười một (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khóa XIII; Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị ...

Thị xã Ayun Pa: Tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại  giữa Thường tr...
Thị xã Ayun Pa: Tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Thị ủyvới bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn,tổ dân phố trên địa bàn thị xã năm 2022
Vừa qua, Thường trực Thị ủy Ayun Pa đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Thị ủy với bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị xã Ayun Pa năm 2022. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; đồng chí Ksor Vinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy; đại di...

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đơn vị thị xã Ayun Pa ti...
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đơn vị thị xã Ayun Pa tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Chiều ngày 14 tháng 11 năm 2022, tại Hội trường trụ sở làm việc xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa; Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã và xã Ia Rtô tổ chức tiếp xúc cử tri của thị xã với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thị xã trước kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII.   
Tham dự buổi tiếp xúc cử tri, về ...

Thị đoàn Ayun Pa: Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thanh niên, Chiến ...
Thị đoàn Ayun Pa: Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thanh niên, Chiến lược thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 và tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên thị xã
Thanh niên luôn là lực lượng xung kích trong các cuộc đấu tranh cách mạng, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để phát huy tính xung kích, sức sáng tạo và tiềm năm to lớn của thanh niên.Với mục đích phổ biến rộng rãi Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, đồng th...

Thông báo: V/v Công bố, công khai quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ...
Thông báo: V/v Công bố, công khai quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư, công viên sinh thái phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
Ngày 21/10/2022, UBND thị xã ban hành Thông báo 35/TB-UBND về việc Công bố, công khai quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư, công viên sinh thái phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, Chi tiết thông báo xem tại đây:

Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa tổ chức kỳ họp thứ Mười (kỳ họp ch...
Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa tổ chức kỳ họp thứ Mười (kỳ họp chuyên đề) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 24 tháng 10 năm 2022, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Mười (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khóa XIII; Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã; ...

Thường trực thị ủy Ayun Pa đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân
Thường trực thị ủy Ayun Pa đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân
Sáng 18/10, Thị ủy Ayun Pa đã tổ chức Hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thị xã. Đồng chí Trần Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Ksor Vinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy , Nguyễn Trường Sơn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có gần 80 cán bộ, hội viên, nông dân, lãnh đạo các ban ngành liên quan. 

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tr...
Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV tại thị xã Ayun Pa
Chiều  ngày 04 tháng 10 năm 2022, tại Hội trường trụ sở làm việc xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa; Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và xã Chư Băh tổ chức tiếp xúc cử tri của thị xã Ayun Pa với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV.  
Thị đoàn Ayun Pa: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội nă...
Thị đoàn Ayun Pa: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội năm 2022 và Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị xã
Nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác cho cán bộ Đoàn, Hội đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kỳ mới, tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn, lực lượng đoàn viên nòng cốt, đồng thời tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị xã, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Mi...

Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa tổ chức kỳ họp thứ Chín (kỳ họp ch...
Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa tổ chức kỳ họp thứ Chín (kỳ họp chuyên đề) khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 06 tháng 9 năm 2022, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Chín (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khóa XIII; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và 24/28 v...

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 153
Tổng lượt truy cập: 868
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017