You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

PHÒNG Y TẾ THỊ Xà
 
Lãnh đạo:
Trưởng phòng:  
 
Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng:
 - Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Ayun Pa thực hiện chức năng tham mưu cho UBND thị xã và quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn thị xã.
- Thực hiện một số nhiệm vụ theo phân cấp của UBND thị xã và ủy quyền của Sở Y tế Gia Lai.
- Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở y tế tỉnh Gia Lai.
 
2. Nhiệm vụ:
- Trình UBND thị xã ban hành các văn bản, Quyết định về các lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới thuộc phạm vi quản lý của thị xã và phân công của Sở Y tế.
- Trình UBND thị xã phê duyệt, quy hoạch kế hoạch dài hạn, 5 năm và hằng năm các chương trình, dự án về lĩnh vực quản lý của phòng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quy hoạch phát triển của ngành, Sở Y tế.
- Trình UBND thị xã chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước về Y tế.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về y tế.
- Giúp UBND thị xã quản lý Nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y, dược, YHCT, Trang thiêt bị y tế, Mỹ phẩm; các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động về sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, sức khỏe lao động, vệ sinh nguồn nước ăn uống, quản lý nghề nghiệp và dinh dưỡng cộng đồng trên địa bàn thị xã.
- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về Y tế.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thị xã và Sở Y tế Gia Lai.
- Kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực y tế đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng theo những quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã.
- Quản lý tổ chức bộ máy biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức của phòng Y tế theo quy định của pháp luật, theo phân công của UBND thị xã.
- Quản lý tài chính, tài sản của phòng Y tế theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thị xã.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thị xã và Sở Y tế Gia Lai giao.

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về UBND thị xã Ayun Pa. Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai.
Điện thoại: (059) 3852206 - Fax: (059) 3852700. Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn.
Chịu trách nhiệm: Ông Trương Như Quảng - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Ayun Pa
 Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Giấy phép số: 56/GP-TTĐT ngày 05/4/2010 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.