You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Lãnh đạo:
Trưởng phòng: Lê Hữu Thùy
Di động: 0986054501
Email: thuylh.ayunpa@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tâm
Di động: 0973067314
Email: tamnt.ayunpa@gialai.gov.vn
 
Chức năng, nhiệm vụ:
Phòng Tài nguyên & Môi trường là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã Ayun Pa. Có chức năng tham mưu, giúp thị xã quản lý Nhà nước về: Tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường.
Phòng Tài nguyên & Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thị xã, đồng thời chịu sự hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên & Môi trường.
 
+ Trình UBND thị xã ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý Tài nguyên & MT. Kiểm tra việc thực hiện sau khi UBND thị xã ban hành.
 
+ Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp thị xã và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp xã, phường.
 
+ Thẩm định hồ sơ giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Cấp GCN quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND thị xã.
 
+ Theo dõi tình hình biến động đất đai, cập nhật chỉnh lý các tài liệu về bản đồ đất đai. Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thị xã. Phối hợp với Ban bồi thường GPMB HT &TĐC thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các hộ nằm trong diện được bồi thường hoặc được giao đất tái định cư.
 
+ Quản lý một số thủ tục hành chính đối với Văn phòng ĐKQSD đất thị xã.
 
+ Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã. Lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ, đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiểm môi trường trên địa bàn thị xã Ayun Pa.
 
+ Quản lý kiểm tra việc khai thác khoáng sản trên địa bàn thị xã.
 
+ Kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại tố cáo trên lĩnh vực Tài nguyên & MT theo sự chỉ đạo của UBND thị xã./.
 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về UBND thị xã Ayun Pa. Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai.
Điện thoại: (059) 3852206 - Fax: (059) 3852700. Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn.
Chịu trách nhiệm: Ông Trương Như Quảng - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Ayun Pa
 Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Giấy phép số: 56/GP-TTĐT ngày 05/4/2010 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.