You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

TRUNG TÂM Y TẾ  THỊ Xà
 
Lãnh đạo:
Giám đốc: Đ/c Lê Văn Vinh 
Di động: 0979003375
Email: vinhlv.ayunpa@gialai.gov.vn
 
Phó Giám đốc: Đ/c Nay Chi Lê
Di động: 01673901052
Email: lenc.ayunpa@gialai.gov.vn
 
Phó khoa YTTCC: Đ/c Lê Công Định 
Di động: 0984996905
Email: dinhlc.ayunpa@gialai.gov.vn
 
Phó phòng HC-TH: Đ/c Trương Thị Lệ Thúy
Di động: 0973594901
Email: thuyttl.ayunpa.gialai.gov.vn
 
Chức năng, nhiệm vụ:
Trung tâm Y tế dự phòng thị xã có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn thị xã.
Trung tâm Y tế dự phòng thị xã có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
 
1.Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên trên cơ sở kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế trên địa bàn thị xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
2. Tổ chức thực hiện các hoạt động sau:
a) Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về phòng, chống dịch bệnh, HIV, AIDS, các bệnh xã hội, tai nạn thương tích, sức khỏe lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;
b) Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật và các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với trạm y tế xã, phường, thị trấn, các sở y tế trêm địa bàn;
c) Tham gia đào tạo, đòa tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ y tế cấp xã, nhân viên y tế thôn, bản và các cán bộ khác;
d) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực liên quan;
đ) Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công;
e) Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;
g) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;
h) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Ủy ban nhân dân thị xã giao.
 

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về UBND thị xã Ayun Pa. Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai.
Điện thoại: (059) 3852206 - Fax: (059) 3852700. Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn.
Chịu trách nhiệm: Ông Trương Như Quảng - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Ayun Pa
 Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Giấy phép số: 56/GP-TTĐT ngày 05/4/2010 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.