You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa – xa và gần trong đầu tư phát triển

“Đón anh về đất Ayun Pa nhớ

Gọi em lên đất Ayun Pa chờ”

Thị xã Ayun Pa được thành lập theo Nghị định 50/2007/NĐ-CP ngày 30/3/2007 của Chính phủ, hơn 3 năm sau ngày chính thức được thành lập, bộ mặt đô thị trẻ Ayun Pa đang từng bước thay da đổi thịt - cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 – 2009 đã tác động rất nhiều đến sự phát triển của thị xã nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thị xã và sự nổ lực quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc, kinh tế - xã hội vẫn phát triển nhịp nhàng, quốc phòng an ninh được giữ vững, ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm trung bình đạt 13,2%. Tuy nhiên để phát huy sức mạnh tổng hợp, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ CNH-HĐH thị xã, đầu tư phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng thị xã Ayun Pa trở thành vùng kinh tế động lực phía đông – nam của tỉnh như Nghị quyết đại hội XVII của Đảng bộ thị xã đã đề ra thì việc kêu gọi các nhà đầu tư vào khảo sát thị trường, lập dự án quy hoạch và xúc tiến đầu tư xây dựng là vấn đề có ý nghĩa quan trọng để thúc đẩy nhanh quá trình phát triển nhất là quá trình đô thị hóa nhằm chuyển đổi nhanh cơ cấu nền kinh tế mang tính đặc thù là đô thị như tên gọi vốn có: thị xã Ayun Pa.
Từ tầm nhìn xa: Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã nhận thấy vai trò của kinh tế đô thị đang trở nên quan trọng hơn trong việc phát triển kinh tế của toàn tỉnh khi xu thế đô thị hóa ngày càng tăng trong cả nước, đô thị hóa đã trở thành một động lực quan trọng trong việc khuyến khích CNH-HĐH, tạo việc làm và mở rộng nhu cầu nội địa. Đô thị hóa còn thúc đẩy phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội, đa dạng văn hóa và phát huy sức mạnh các nguồn lực tại địa bàn của thị xã. Vì vậy tại Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 ‘‘về việc phê duyệt danh mục lĩnh vực dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2009-2015”. UBND tỉnh Gia Lai đã chính thức phê chuẩn 7 lĩnh vực ưu tiên đầu tư vào thị xã Ayun Pa trong 5 năm tới là: Đầu tư siêu thị, nhà máy chế biến thức ăn gia súc, nhà máy sản xuất các sản phẩm sau đường (bánh, kẹo, rượu, cồn …)’’, nhà máy xử lý rác thải kết hợp sản xuất phân bón, nhà máy chế biến lương thực, trồng cao su và đầu tư xây dựng trường học quốc tế (các cấp). Hiện nay đã có nhiều cá nhân, đơn vị, tập đoàn kinh tế về thực tế tại thị xã đặt vấn đề được thăm dò và khảo sát trên các lĩnh vực: đầu tư siêu thị, nhà máy chế biến lương thực và trồng cao su … Đây là những dấu hiệu ban đầu hứa hẹn cho một thời kỳ phát triển mới trên các lĩnh vực kinh tế xã hội của thị xã Ayun Pa. Vấn đề còn lại: ai là người được lựa chọn vào đầu tư trong sự đợi chờ và thịnh tình chào đón của Ayun Pa thì thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh Gia Lai.
Đến kế hoạch gần: Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII khi đề cập đến nhiệm vụ và các giải pháp trên lĩnh vực kinh tế đã khẳng định: “ưu tiên phát triển công nghiệp - xây dựng, góp phần thực hiện CNH-HĐH.” Theo đó phải tăng cường xúc tiến kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh việc hình thành cụm công nghiệp Ia Sao. phấn đấu lấp đầy diện tích cụm công nghiệp đã được phê duyệt trong từng giai đoạn, thực hiện các chính sách ưu đãi của Chính phủ và UBND tỉnh ban hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn thị xã Ayun Pa. Và củng theo Nghị quyết: “phát triển mạnh thương mại - dịch vụ du lịch tương xứng với trung tâm vùng kinh tế động lực phía đông nam của tỉnh, quy hoạch phát triển dịch vụ du lịch: khai thác có hiệu quả hệ thống giao thông, mở rộng các tuyến vận tải hành khách, tăng mức lưu chuyển hàng hóa”. Nhiệm vụ là khá nặng cho cả 1 nhiệm kỳ 5 năm và trước mắt trong năm 2011, thị xã đã có một kế hoạch mang tính từng phần nhưng phải tạo bước đột phá mới đó là tập trung vào 3 dự án:
- Xây dựng Chợ trung tâm.


- Xây dựng bến xe khách thị xã.