dhpt.png
1.Các nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới:
Trong  thời gian tới cần tập trung phát huy hết tiềm năng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong những năm qua, năm 2015-2020, UBND phường xây dựng kế hoạch và thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng: Công nghiệp-xây dựng, Thương mại-dịch vụ, nông nghiệp.
- Thu ngân sách Nhà nước hàng năm tăng 10%.
- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt 100%.
- Xây dựng trường THCS Trần Hưng Đạo và trường mầm non Hoa Sen đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 4%.
- Số hộ dân sử dụng điện và dùng nước hợp vệ sinh: 100%.
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiện: 0,9%.
- Tỷ lệ hộ nghèo: 1,16%
- Tỷ lệ tổ dân phố văn hóa 100%, gia đình văn hóa đạt 85% trở lên.
- Tỷ lệ tổ dân phố đảm bảo ANTT 100%.
- Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% kế hoạch giao..
2. Hoạt động của UBND và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND:
Tiếp tục quán triệt Nghị quyết HĐND thị xã và HĐND phường giao về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020, với các mục tiêu chủ yếu: Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, chủ động khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, xây dựng Phường Sông Bờ trở thành trung tâm có tiềm năng của thị xã .
3. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội:
Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, trình độ dân trí được nâng lên, công nghệ khoa học kỹ thuật được áp dụng rộng rãi trong nông nghiệp và dịch vụ.
Quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa-xã hội, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; tăng cường xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc để giữ vững ANCT-TTATXH trong mọi tình huống.
4. Cải cách hành chính:
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trước hết là cải cách thủ tục hành chính, rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường. Xây dựng và cử đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự giám sát của HĐND, các tổ chức, đoàn thể trong việc thực hiện CCHC. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đồng thời tăng cường công tác kiểm tra CCHC gắn với khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh đối với tập thể và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong triển khai CCHC; đánh giá sơ, tổng kết kết quả chỉ đạo thực hiện CCHC ở đơn vị.
hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND Thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 9
Tổng lượt truy cập: 35
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png