dhpt.png

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016-2020:
I. Quan điểm và mục tiêu phát triển:
1.1 Quan điểm phát triển: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội Phường Hòa Bình đến giai đoạn 2016-2020 phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội thị xã AyunPa đến năm 2020 như sau:
Phát triển kinh tế xã hội phường đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với tình hình cụ thể của đại bàn phường.
Phát triển kinh tế phải gắn liền với công bằng xã hội từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống phúc lợi xã hội cho nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quan tâm sâu sát đối với công tác giáo dục đào tạo  nghề, từng bước nâng cao dân trí, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của phường.
Phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng- an ninh, không ngừng xây dựng toàn diện, vững mạnh lực lượng vũ trang, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, phối hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh.
1.2 Mục tiêu phát triển:
1.2.1 Mục tiêu tổng quát: Xây dựng phường Hòa Bình trở thành vùng kinh tế động lực của thị xã AyunPa phát triển mạnh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh- quốc phòng. Phấn đấu xây dựng phường trở thành  đô thị loại IV sau năm 2020.
Cơ cấu trong nội bộ khu vực dịch vụ và công nghiệp phải chuyển biến rõ rệt theo hướng tăng dần tỷ trọng các dịch vụ hiện đại, giảm dần các dịch vụ nhỏ lẻ, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại, phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái.
Ưu tiên phát triển công nghiệp, mở rộng thương mại- dịch vụ, coi trọng phát triển nông nghiệp, triển khai có hiệu quả các chương trình của Đảng và nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có chương trình, kế hoạch và lộ trình xây dựng nông thôn mới nhưng phải đảm bảo giữ gìn giá trị bản sắc của các dân tộc.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể:
`        a)  Lĩnh vực kinh tế:
-  Nông nghiệp: Đẩy mạnh phát triển sản xuất ngành trồng trọt, trên cơ sở phân vùng sản xuất và chuyên môn hóa cao, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm trồng trọt có năng suất cao, chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. Các loại cây trồng trên địa bàn phường chú trọng phát triển là cây lúa chất lượng cao, lúa đặc sản, ngô, đậu, cấy mía, thuốc lá…Diện tích gieo trồng cả năm đạt 420 ha, sản lượng đạt 7tạ/ha năm 2015, đến năm 2020 tổng diện tích gieo trồng 822 ha, sản lượng đạt 7-7,5 tạ/ha.
- Chăn nuôi: Phấn đấu xây dựng quy mô đàn gia súc, gia cầm tăng nhanh về số lượng nâng cao về chất lượng, giá trị sản lượng, giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng 25,5% trong ngành nông nghiệp.
- Ngành thương mại-dịch vụ:
Phát triển thương mại, dịch vụ xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng của thị xã Ayunpa. Ở trung tâm của phường xây dựng các trung tâm thương mại, siêu thị. Đến năm 2020 xây mới chợ phường Hòa Bình nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa, nâng cao đời sống cho người dân.
Tổng doanh thu ngành thương mại dịch vụ trên địa bàn tăng 5% vào năm 2020.
b) Đầu tư xây dựng cơ bản:
- Giai đoạn đầu tư 5 năm 2016 - 2020 đầu tư xây dựng cơ bản để xây dựng nhà sinh hoạt cho 07 tổ dân phố còn lại trên địa bàn phường nhằm đáp ứng nhu cầu và tâm tư nguyện vọng của nhân dân có nơi hội, họp với tổng số dự kiến đầu tư: 2.100.000.000 đồng.
- Xây dựng cầu để vào trạm y tế phường Hòa Bình tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến khám chữa bệnh tại Trạm y tế ( đặc biệt mùa mưa) với dự toán kinh phí từ NSNN: 345.623.000 đồng.
- Đầu tư thực hiện các chương trình GTNT tại tổ 2, 3 với chiều dài 1.500 m với tổng số vốn dự kiến đầu tư từ NSNN và nguồn vốn nhân dân đóng góp: 885.825.000 đồng.
- Nhằm phục vụ tốt công tác cải cách TTHC trên địa bàn phường nói chung và thị xã riêng. Năm 2016 cần đầu 01 phòng làm việc 60m2 cho bộ phận 1 cửa liên thông phường với tổng số vốn đầu tư ước tính: 300.000.000 đồng.
- Năm 2018 cần đầu tư xây dựng nhà làm việc của Ban chỉ huy Quân sự phường. Trong đó có 03 phòng ( 01 phòng Chỉ huy Quân sự phường; 01 phòng phó Chỉ huy Quân sự phường, 01 phòng hội trường) với tổng nguồn vốn NS dự kiến đầu tư: 600.000.000 đồng.
- Năm 2020 dự kiến xây dựng phòng họp hội trường UBND phường Hòa Bình 300m2 với tổng kinh phí dự kiến tổng nguồn vốn NS dự kiến đầu tư: 800.000.000 đồng.
- Cùng với tốc độ phát triển đô thị hóa trên địa bàn thị xã nói chung UBND phường sẽ lập tờ trình xin chủ trương và kinh phí thông tuyến đường Hồ Xuân Hương và đường Bà Triệu trong giai đoạn 2016 – 2020 nhằm đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân với nguồn vốn từ NSNN.
- Đề xuất với UBND thị xã đầu tư xây dựng hệ thống đường nước dân sinh tại đường Phạm Ngọc Thạch nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân với nguồn vốn từ NSNN. 
c) Văn hóa – xã hội, môi trường:
          - Dân số- Lao động: Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản.
           Phấn đấu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn xuống còn 1,2% năm 2015 và còn 1,0% năm 2020.
          Thực hiện tốt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng nguồn lao động. Đến năm 2020 đạt khoảng 2.500 lao động
  • Giáo dục:
Nâng cao chất lượng dạy và học nhất là vùng nông thôn, tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng sau phổ cấp giáo dục tiểu học, THCS, hạn chế không để tình trạng học sinh bỏ học. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trường mầm non Hoa Hồng,  thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại trường, huy động trẻ từ 3-5 tuổi lớp đạt 98,7%.
Phấn đấu đến năm 2020 Trường mần mon của phường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu đến năm 2020 có thêm 01 trường Tiểu học và THCS.
- Y tế:
Về công tác khám chữ bệnh phấn đấu để mọi người dân đều được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng. giai đoạn 2016-2020 trạm phát huy và tăng cường xuống thôn, tổ dân phố khám bệnh cho nhân dân và giám sát bệnh dịch trên địa bàn, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và hoàn thiện nhiệm vụ cấp trên giao. Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân ngày mồng 5,6 hàng tháng, đưa trẻ trong diện tiêm chuẩn đi tiêm và các bà mẹ mang thai tiêm ngừa uốn ván trước khi sinh, đạt tiêu chẩn 100%. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế như: Chương trình phòng chống lao, chương trình SDD, chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm, chương trình KHHGĐ, chương trình HIV/AISD…đem lại hiệu quả cao.
 Phấn đấu đến năm 2015 cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ y bác sỹ đầy đủ.
Phấn đấu đến năm 2020 Trạm y tế phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.
- Văn hóa- thể thao:
Xây dựng, củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng về tổ chức và hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, tạo điều kiện để người dân nâng cao mức thụ hưởng văn hóa, tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa. Nâng cao chất lượng phong trào” toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Phấn đấu 2015 tỷ lệ đạt 90% hộ gia đình văn hóa, giữ vững danh hiệu tổ dân phố văn hóa 8/8 tổ. Đến năm 2020 hộ gia đình văn hóa đạt 95% trở lên.
Phấn đấu đến năm 2020 có 7 phòng họp ở tổ dân phố, làng có nhà sinh hoạt cộng đồng.
Về thể thao: Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động thể dục- thể thao, thường xuyên tổ chức các phong trào thể dục, thể thao trong quần chúng nhân dân. Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng 01 sân thể thao tại phường Hòa Bình.
- Giảm nghèo và an sinh xã hội:
Huy động các nguồn lực và tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án giảm nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo tiếp cận với mọi nguồn lực xã hội.
Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 4% và đến năm 2020 hộ nghèo giảm xuống còn dưới 2%, khoảng 115 lao động nông thôn được học nghề, tạo việc làm đến năm 2015 đến năm 2020 là trên 2.500 lao động.  100% gia đình có công với cách mạng được chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần. Xây mới 03 hộ và sửa chữa 05 hộ cho gia đình người có công.
Vận dụng và thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp với đặc điểm, điều kiện của phường đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn, khai thác thế mạnh về nguồn nhân lực, đất đai  nhằm mang lại lợi ích cho mình và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trên đại bàn với phương châm kiên trì, thận trọng, chắc chắn.
-Về môi trường:
Tỷ lệ chất thải rắn ở phường thu gom đạt khoảng 80% vào năm 2015 và đạt 100% vào năm 2020.
Tỷ lệ hộ dân có công trình vệ sinh hợp vệ sinh đạt 80% vào năm 2015 và đạt 100% vào năm 2020.
Tỷ lệ trường học có công trình cấp nước sinh hoạt và nhà vệ sinh đạt 100% từ năm 2015.
Tỷ lệ trạm y tế có công trình cấp nước sinh hoạt và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 100% năm 2015 và giữ vững mức 100% vào năm 2020.
Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý đạt 90% vào năm 2015 và đạt 100% vào năm 2020.
- Về Quốc phòng – An ninh: 
Hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác quốc phòng quân sự địa phương đến năm 2020.
Xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên đạt 100% theo chỉ tiêu.
Thực hiện giáo dục Quốc phòng- an ninh cho các đối tượng đạt 100% theo chỉ tiêu.
Thực hiện khám sức khỏe và giao quân đạt 100%.
Thực hiện trực sẵng sàng chiến đấu trong các ngày lễ lớn và những ngày  nhảy cảm theo kế hoạch, công văn cấp trên đảm bảo an toàn tuyệt đối về ANCT-TTATXH.
Thực hiện huấn luyện đạt 90% quân số trở lên.
2. Các giải pháp chủ yếu:
Về lĩnh vực kinh tế: Tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi một số cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, tiếp cận khoa học kỹ thuật của Sở công nghệ khai thác hết diện tích canh tác có sẵn, tận dụng hết những tiềm năng của địa phương gắn với thị trường tiêu thụ, giảm chi phí và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Về văn hóa- xã hội: Đẩy mạnh thực hiện tốt  phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Phối hợp với các Ban ngành, Đoàn thể xây dựng những bản tin, thông tin về Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước tuyên truyền trong nhân dân để người dân chấp hành tốt không vi phạm  pháp luật.   
Về tài chính ngân sách: Tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, khai thác các nguồn thu trên địa bàn, tiết kiệm chi ngân sách để giải quyết khắc phục một số vướng mắc. Tăng cường công tác phối kết hợp Mặt trận, Đoàn thể và các tổ chức cơ sở thu đạt những chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.
Về công tác Nội chính:
Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho Đảng viên, cán bộ, công chức về công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương và nhận thức rõ cải cách hành chính là một trong nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo lập sự thông thoáng về môi trường đầu tư, tăng cường sự gắn bó giữa cơ quan nhà nước với nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng đối với công tác cải cách hành chính, nhất là những công việc trọng tâm, những mặt còn yếu của phường; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, gắn với việc tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong bộ máy nhà nước. Xây dựng cơ chế khuyến khích sự tham gia giám sát của người dân, tổ chức đối với hoạt động của cơ quan. Xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về những vấn đề liên quan đến cải cách hành chính; tổ chức thăm dò ý kiến người dân về giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan.
 Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; thực hiện tốt quy chế văn hoá công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; rà soát, hoàn thiện quy định về công tác tiếp dân, công tác tiếp nhận phản ảnh của người dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, tổ chức.
Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa nền hành chính. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào họat động quản lý hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành.
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về cải cách hành chính. Cung cấp các quy định, thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính.
Thực hiện tốt những giải pháp nêu trên là góp phần tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Mặt khác, nhằm điều chỉnh mối quan hệ giữa nhân dân và công chức, tạo cơ chế giám sát, quản lý của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, giữa lãnh đạo với cán bộ, công chức thuộc quyền, thể hiện rõ bản chất của công tác cải cách thủ tục hành chính góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng trong năm  những năm tiếp theo.
Về an ninh-  quốc phòng: Tiếp tục quán triệt và thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược “ Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựung nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trên quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng –an ninh, đồng thời kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “ Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ các thế lực thù địch.
Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa- tư tưởng, an ninh xã hội, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự ở địa bàn, thực hiện có hiệu quả chương trình phòng chống tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông.
hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 6
Tổng lượt truy cập: 25
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png