Thành tu giai đon 2016-2020 
 
 
 
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao:
Trong năm 2017 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng kế thừa những thành tựu toàn Hệ thống chính trị đạt được trong năm 2016, UBND phường Cheo Reo đã quản lý, điều hành đúng chức năng, nhiệm vụ. Chỉ đạo toàn thể cán bộ ra sức phấn đấu, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phấn đấu trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ ANCT-TTATXH trên địa bàn, đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chính vì vậy mà tình hình kinh tế xã hội của phường đã phát triển đáng kể, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội-  ANCT luôn đạt và vượt kế hoạch thị xã giao. Cán bộ, Đảng viên và nhân dân Phường Cheo Reo một lòng đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân phường. Tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng và đạt được một số thành tích sau:
Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đi đôi với phát triển bền vững. Tổng diện tích gieo trồng, năng suất các loại cây trồng đa số đều đạt chỉ tiêu kế hoạch thị xã giao, công tác thuỷ lợi được quan tâm, đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất. Kết quả gieo trồng 741 ha, đạt 100%, sản lượng lương thực ước: 2.762,50 tấn, đạt 102% kế hoạch giao.
Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi ổn định. Chủ động tăng cường kiểm tra, kiểm soát và triển khai cấp phát thuốc khử trùng tiêu độc cho các hộ gia đình chăn nuôi để vệ sinh chuồng trại phòng chống dịch. Đồng thời phối hợp với cấp trên triển khai công tác tiêm phòng dịch LMLM cho gia súc đạt 100% kế hoạch giao. Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch nên tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn phường được duy trì ổn định và phát triển tốt. Các cơ sở sản xuất kinh doanh TTCN và TMDV tiếp tục hoạt động ổn định. Tình hình sản xuất, mua bán, kinh doanh trên địa bàn phường diễn ra bình thường. Nhìn chung các mặt hàng của một số hộ kinh doanh vừa và nhỏ cơ bản cung cấp hàng hóa tiêu dùng được đáp ứng; thu nhập bình quân đầu người 19 triệu đồng/năm tăng hơn so với năm 2016. Công tác quản lý thu ngân sách có những biện pháp tích cực khai thác có hiệu quả các nguồn thu của địa phương và trên cơ sở kế hoạch thu ngân sách năm 2017 đã được UBND thị xã Ayunpa và HĐND phường giao, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao và đề ra nhiều giải pháp hợp lý, sự chủ động tổ chức thực hiện thu các nguồn thu, năm 2017 đã đạt được kết quả cao: Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2017  là: 3.385.916.656đ, đạt 104,1% so với dự toán thị xã và HĐND phường giao đầu năm. Tổng chi ngân sách phường năm 2017 là: 3.381.037.985đ, đạt 104%  dự toán thị xã và HĐND phường giao đầu năm.
Kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, được quan tâm đầu tư đã góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân. Toàn phường có 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 90% đường liên thôn được bê tông hóa, đảm bảo phục vụ nhu cầu lưu thông của nhân dân, đảm bảo giao thông thuận lợi góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, 77% số hộ được sử dụng nước sạch, 85% số hộ có nhà ở xây dựng kiên cố và bán kiên cố.
Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai còn nhiều phức tạp, nhưng nhờ sự tập trung chỉ đạo của tập thể lãnh đạo phường, sự chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự đô thị, trong năm 2017 không trường hợp vi phạm hành chính về xây dựng; vận động nhân dân tổ dân phố 2 đóng góp trên 50 triệu đồng làm nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố hiện nay công trình đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng; phối hợp BQL dự án thị xã thi công hạng mục mương thoát nước 3 đoạn đường ở tổ dân phố 3 và phối hợp với Công ty nước, Công ty điện lực AyunPa triển khai thực hiện bắt hệ thống nước sạch và điện chiếu sáng công lộ ở tổ dân phố 4, các công trình đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tham gia cùng với Ban quản lý đầu tư XDCB thị xã và Sở Nông nghiệp PTNT khảo khát xây dựng tuyến đê suối Ia Hiao với chiều dài khoảng 1,3km. Trên lĩnh vực văn hoá, xã hội đạt được nhiều kết quả, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học trong những năm qua được đầu tư xây dựng. Năm học 2017- 2018 trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám có tổng số học sinh vào đầu năm học 625 em trong đó học sinh tiểu học 412 em, THCS: 213 em; tổng số lớp 21 lớp trong đó tiểu học: 14 lớp, THCS: 07 lớp. Tổng số BGH, CNVC và giáo viên của trường: 43 người. Trên địa bàn có 02 lớp mẫu giáo lẽ Bôn Banh: 26 cháu, Bôn Đê: 19 cháu. Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2017) tặng 08 suất quà cho giáo viên đã nghỉ hưu trên địa bàn phường. Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11/2017 như phong trào giáo viên dạy giỏi, phong trào hồ sơ tốt, phong trào văn hóa văn nghệ- TDTT…Phường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập THCS và phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Đảm bảo các chương trình mục tiêu quốc gia, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từng bước xây dựng cảnh quang khu dân cư xanh sạch đẹp. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan tâm chỉ đạo, triển khai có hiệu quả; Đội ngũ nhân viên y tế tích cực trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân, triển khai tốt tuyên truyền phòng dịch…
Về thông tin tuyên truyền: Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền và thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị nổi bật; Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tham gia hội thao các DTTS chào mừng 10 năm thành lập thị xã Ayun Pa; Phối hợp với Trường TH & THCS tổ chức chạy Olympic năm 2017. Tổ chức đoàn vận động viên tham gia đại hội TDTT thị xã lần thứ VIII năm 2017 đạt giải nhất toàn đoàn .Tổ chức tốt ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc; gia đình văn hóa năm 2017: 849/928 đạt: 91,48%; gia đình văn hóa 3 năm: 267 hộ.
Công tác xoá đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được  thực hiện có hiệu quả từ các chương trình mục tiêu quốc gia với chương trình giảm nghèo. Hộ nghèo của phường giảm dần theo hàng năm, tổng số hộ nghèo 65 hộ, giảm 19 hộ so với năm 2017, chiếm tỉ lệ  7%, hộ cận nghèo 87 hộ, chiếm 9,3%; chi trả đầy đủ các chế độ cho các đối tượng chính sách; Tổ chức gặp mặt và tặng quà cho các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017) tại phường. Tổ chức tặng 123 xuất quà khuyến học năm học 2016- 2017 cho các cháu học sinh giỏi. Tổng tiền: 5.960.000đ.
Duy trì khám và cấp phát thuốc sơ cứu ban đầu cho nhân dân được thường xuyên, Duy trì chương trình tiêm chủng mở rộng; trẻ em trong diện tiêm chủng đủ liều. Công tác dân số KHHGĐ được UBND phường chỉ đạo tuyên truyền thường xuyên theo hướng dẫn của DSKHHGĐ & TE Thị xã, cấp phát đầy đủ dụng cụ thực hiện KHHGĐ cho các đối tượng. Phối hợp với cộng tác viên và tổ trưởng tổ dân phố tuyên truyền vận động người dân tham gia thực hiện chăm sóc SKSS- KHHGĐ; thực hiện chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép dịch vụ kỹ thuật CSSKSS- KHHGĐ, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 1,8%.
Nhìn chung tình hình ANCT trong năm được giữ vững, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, giáo dục quốc phòng, không ngừng nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, khả năng tổ chức chỉ huy, trình độ kỹ thuật, chiến thuật cho lực lượng vũ trang. Công tác tuyển quân, giao quân và huấn luyện quân dự bị được tổ chức đúng quy trình đúng pháp luật, đảm bảo đầy đủ chế độ cho dân quân khi huấn luyện, khi trực sẵn sàng chiến đấu, quan tâm đến công tác động viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe tạo tiền đề năm sau hoàn thành tốt chỉ tiêu khám tuyển nghĩa vụ quân sự của Phường. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thăm tặng quà trong dịp Tết nguyên đán và các dịp lễ kỷ niệm. Xây dựng lực lượng dân quân, ban bảo vệ dân phố hoạt động nhiệt tình, chuyên tâm, đảm bảo công tác chuyên môn khá tốt. Huy động các lực lượng quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lãnh đạo công tác quân sự địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các lực lượng tăng cường bám sát địa bàn giữ ổn định tình hình an ninh nông thôn. 
Thời gian qua được sự quan tâm của các cấp, cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, chính sách dân tộc được triển khai kịp thời và đạt những kết quả, Cấp phát thẻ BHYT cho hộ đồng bào DTTS trên địa bàn phường: 933 thẻ; lập danh sách đề nghị cấp phát muối là: 423 hộ, 1815 khẩu.; Phối hợp với Phòng LĐTB&XH thị xã thăm hỏi người có uy tín trong ĐBDTTS nhân dịp tết Nguyên đán; tình hình hoạt động của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường diễn ra bình thường, không có biểu hiện phức tạp.
Duy trì thường xuyên đối thoại tiếp xúc với công dân, công tác cải cách hành chính được ngày càng được nâng cao, giải quyết kịp thời đúng pháp luật đối với các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, Công tác tiếp dân, thanh tra kiểm tra, giải quyết và hoà giải được triển khai thường xuyên, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí. Công tác tư pháp, hộ tịch phục vụ nhân dân một cách kịp thời và chu đáo; thực hiện công tác chứng thực, sao y  bản chính nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
Với các thành tích đạt được đã nêu trên, UBND phường tổ họp xét đề nghị khen thưởng 02 tập thể đề nghị UBND thị xã tặng tập thể lao động tiên tiến; 02 cá nhân đề nghị UBND thị xã tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 14 cá nhân đề nghị UBND thị xã tặng giấy khen; 02 tập thể đề nghị UBND phường tặng giấy khen, 18 cán bộ công chức đề nghị UBND phường tặng danh hiệu lao động tiên tiến; 14 cá nhân cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã, tổ dân phố đề nghị UBND phường tặng giấy khen. Tập thể chính quyền cơ sở đạt loại A.
 Đối với địa bàn phường chưa phát hiện sự xâm nhập của tổ chức phản động nhưng ta vẫn xác định nguy cơ nảy sinh thông qua các quan hệ xã hội. Từ cơ sở đó UBND phường đã chỉ đạo đồng loạt thực hiện công tác tuyên truyền, vận động quần chúng bảo vệ ANTQ, đề cao cảnh giác giữ vững ANCT.
 2. Những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn
Những thành tựu đã đạt được của phường là do có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND và các ban ngành của Thị xã Ayun Pa đã giúp cho phường hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đựơc giao.
Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận và các tầng lớp nhân dân trong phường đã quán triệt sâu sắc và chấp hành nhgiêm việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận, huy động và khai thác mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển toàn diện các lĩnh vực.
Thường xuyên coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao hiệu lực điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ phường đến tổ dân phố.
Bên cạnh đó, dưới sự chỉ đạo tập trung của tập thể,  Đảng ủy - HĐND - UBND phường Cheo Reo luôn xác định rõ vai trò lãnh đạo của mình trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng, xóa đói giảm nghèo, luôn tìm mọi biện pháp để phát huy vai trò lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, phấn đấu xây dựng cho nhân dân có cuộc sống ổn định và phát triển về mọi mặt. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện theo hướng công khai, minh bạch; việc chấp hành giờ giấc của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao nhất là tham gia đọc báo đầu giờ, công tác tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với công dân được duy trì thường xuyên nên các vấn đề bức xúc của nhân dân được quan tâm giải quyết. Tình hình ANCT trên địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp nhưng nhìn chung được giữ vững, hằng năm giao quân đạt 100% chỉ tiêu, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân kịp thời, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường nói chung và hoàn thành các chủ trương lớn của Đảng, pháp luật của Nhà nước đề ra .
* Các phong trào đã thực hiện trong năm:
Phong trào thi đua “Xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh”, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân hưởng ứng thiết thực. Qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới- đô thị văn minh”; phong trào “Xây dựng đoàn thể trong sạch vững mạnh”; Cuộc vận động vì người nghèo năm 2017 và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”…
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường đã phối hợp, triển khai sâu rộng nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã tổ chức tốt ngày Hội đại đoàn kết các dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn phường nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tự lực tự cường. các phong trào, cuộc vận động, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, an sinh xã hội…được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Tổ chức vận động quần chúng nâng cao cảnh giác, đề phòng âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật góp phần đảm bảo thực thi pháp luật trên địa bàn phường. Phối hợp với Công đoàn cơ sở phường tổ chức Hội nghị CBCC năm 2017 và tập trung xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.
Hội Phụ nữ phường phát động phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, tập trung vận động giúp đỡ  hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn, phụ nữ làm chủ hộ phụ nữ đơn thân gặp khó khăn dưới nhiều hình thức. Phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với những mô hình sinh hoạt tấm gương tốt về giỏi việc nước, đảm việc nhà, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, giúp nhau vươn lên làm giàu, làm kinh tế giỏi; xây dựng mô hình “5 không 3 sạch”.
          Duy trì hoạt động thường xuyên của các Hội NCT, Hội CTĐ, Hội NN CĐDC/Diôxin, Hội Khuyến học, tổ chức ngày truyền thống của Hội như: Lễ mừng thọ cho các cụ từ 70 - 80 tuổi, ngày truyền thống người cao tuổi 06/6. Tổ chức tọa đàm nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10. Tổ chức đi thăm và tặng quà các đối tượng Người cao tuổi, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, đối tượng tàn tật chữ thập đỏ .. trong dịp tết Nguyên đán và những lúc nhân dân gặp khó khăn, hoạn nạn.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban TT UBMTTQVN phường và các đoàn thể, xây dựng quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2016-2021; tiếp tục tổ chức đối thoại với công dân của Đảng ủy- HĐND- UBND.
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:
Để góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự xã hội trên địa bàn thị xã nói chung và Phường Cheo Reo nói riêng thì trước hết người dân phải chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhận thức được điều đó, Đảng bộ, chính quyền phường luôn quan tâm, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, vận động nhân dân và cán bộ, công nhân viên chức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, qua đó đã giúp nhân dân và cán bộ nâng cao nhận thức chính trị, ý thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó ra sức thi đua chăn nuôi, trồng trọt, lao động giỏi, lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng phường ngày một giàu mạnh.
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể:
Từng bước đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, khẳng định và bảo vệ đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; nâng cao  nhận thức chính trị và củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trên tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên trong tổ chức Đảng, sự chỉ đạo kịp thời sâu sát của Đảng ủy phường, năm 2017 phường có 03 chi bộ vững mạnh tiêu biểu và 6 chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.
5. Các hoạt động khác.
Thường xuyên giáo dục tuyên truyền nhằm làm cho Đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ về tình hình an ninh chính trị hiện nay vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Đòi hỏi mọi cán bộ, Đảng viên và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh  giác cách mạng, chống mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Không mơ hồ dao động trước những luận điệu kích động phá hoại của kẻ thù, cùng góp phần giữ vững ổn định trên địa bàn Phường.
Chỉ đạo chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết kịp thời các khiếu nại tố cáo của công dân đúng quy định, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp.
  Huy động các lực lượng quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lãnh đạo công tác quân sự địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các lực lượng tăng cường bám sát địa bàn giữ ổn định tình hình an ninh nông thôn. 
Công tác tuyển quân giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao; công tác huấn luyện dân quân dự bị được tổ chức đúng quy trình đúng pháp luật, đảm bảo đầy đủ chế độ cho dân quân khi huấn luyện, khi trực sẵn sàng chiến đấu, quan tâm đến công tác động viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe tạo tiền đề năm sau hoàn thành tốt chỉ tiêu khám tuyển nghĩa vụ quân sự của Phường. 
ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Trong năm 2017, phát huy truyền thống cách mạng, yêu nước của cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Cheo Reo. Kế thừa những thành tựu toàn Hệ thống chính trị đạt được trong năm 2016, UBND phường Cheo Reo đã quản lý, điều hành đúng chức năng, nhiệm vụ. Chỉ đạo toàn thể cán bộ ra sức phấn đấu, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phấn đấu trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ ANCT-TTATXH trên địa bàn, đấu tranh chống lại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Chính vì vậy mà tình hình kinh tế xã hội của phường đã phát triển đáng kể, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, các chỉ tiêu phát triển KTXH- ANCT luôn đạt và vượt kế hoạch thị xã giao. Cán bộ, Đảng viên và nhân dân Phường Cheo Reo một lòng đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân phường.
CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
1. Danh hiệu thi đua.
Năm Danh hiệu đạt được Số, ngày tháng, năm của Quyết định, cơ quan ban hành
2017 Tập thể lao động tiên tiến 2016 Số: 401/QĐ- UBND ngày 08/02/2017 của UBND thị xã Ayun Pa
2018 Tập thể lao động tiên tiến năm 2017 Số: 86/QĐ- UBND ngày 08/02/2018 của UBND thị xã Ayun Pa
2. Hình thức khen thưởng.
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày tháng, năm của Quyết định, cơ quan ban hành
2010 Giấy khen Số: 50/QĐ- UBND ngày 04/02/2010 của UBND thị xã Ayun Pa
2017 Giấy khen Số: 725/QĐ- UBND ngày 19/7/2017 của UBND thị xã Ayun Pa.
  Trên đây là những thành tích mà Nhân dân và cán bộ phường Cheo Reo đã đạt được trong năm 2017. Những thành tích này thể hiện được sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ- nhân dân phường Cheo Reo trong việc hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao, đây chính là những tiền đề thuận lợi để UBND phường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- văn hóa xã hội- quốc phòng an ninh trong những năm tới. Xin báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho tập thể Nhân dân và cán bộ phường Cheo Reo./.
hoavan-(1).png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 3
Tổng lượt truy cập: 96
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png