cctc.png
 
 
1. Số lượng, cơ cấu, chất lượng thành viên UBND phường.
Số lượng thành viên UBND phường có 04 người, gồm: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 02 thành viên ( Công an và Quân sự ).  trong đó dân tộc thiểu số 01; trình độ chuyên môn: đại học 03 người; trình độ lý luận chính trị trung cấp 04 người . Chất lượng thành viên UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 so với nhiệm kỳ được tăng lên.
2. Công tác tổ chức, biên chế, sắp xếp bộ máy và chất lượng hoạt động của công chức chuyên môn thuộc UBND phường.
Về đội ngũ cán bộ, công chức của phường theo Nghị định số 92/2009/NĐ - CP ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ và Căn cứ Nghị định s 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 ca Chính phủ sửa đi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố  gồm có 08 công chức ( 01 Địa chính - Xây dựng, 01 Quân sự, 02 Văn phòng thống kê, 02 văn hóa - xã hội, 01 kế toán ngân sách, 01 tư pháp hộ tịch ) Nữ 05 người (55,55%). Về trình độ đại học 05 người , cao đẳng 01 người ; trung cấp 02 người. Lý luận chính trị trung cấp 04 người.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay UBND phường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; hàng năm đều cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng, trang bị, bổ sung kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ theo từng vị trí công tác, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ của nền hành chính hiện đại, đồng thời cử cán bộ thuộc diện quy hoạch tham gia các lớp lý luận chính trị để phục vụ nhiệm vụ công tác.
Công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí cán bộ luôn gắn liền với việc đào tạo, bồi dưỡng nên cán bộ, công chức luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu cho UBND phường xử lý kịp thời, chính xác đảm bảo về nội dung, chất lượng và thời gian theo các lĩnh vực được phân công. Chính vì vậy công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội- an ninh quốc phòng của UBND phường từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt hiệu quả cao.
3. Đánh giá kết quả đạt được.
Số lượng, chất lượng của thành viên UBND phường được đảm bảo đúng quy định, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, có kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành... đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Về tổ chức, hoạt động có hiệu quả, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc.
hoavan.png
DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC PHƯỜNG
Họ và tên Đơn vị Chức vụ Số điện thoại
Khối Đảng ủy
Nguyễn Thị Ngọc Đảng ủy Bí thư Đảng ủy- CT/HĐND 0987110918
Nguyễn Văn Mạnh Đảng ủy Phó Bí thư Đảng ủy 0986377408
Khối chính quyền
Nguyễn Thị Thu Hà HĐND Phó Chủ tịch 0971150119
Dương Ngọc Dũng UBND Chủ tịch 0981978099
Phan Vũ Trung UBND Phó Chủ tịch 0327656535
Khối mặt trận và các đoàn thể
Hoàng Văn Xuân UBMTTQVN Chủ tịch 0979820097
Rah Lan Thiếp Hội Nông dân Chủ tịch 0344815294
Ngô Quý Nghĩa Hội CCB Chủ tịch 0976542206
Rah Lan H’Rin Hội LHPN Chủ tịch 0378957950
Đặng Thị Thanh Thủy Đoàn phường Bí thư 0976350314
Thành viên UBND
Vi Minh Nguyên Công an phường Trưởng Công an 0893181481
Trương Thanh Hùng BCH/QS phường Chỉ huy trưởng 0987851059
Công chức khối UBND
Trần Thị Thanh Liêm Văn phòng- TK Công chức 0908365195
Đặng Thị Minh Hiếu Văn phòng- TK Công chức 0976935067
Nguyễn Thị Hạnh Tư pháp- HT Công chức 0987238451
Nguyễn Khánh Minh Địa chính- XD Công chức 0834770615
Nguyễn Thị Hiệp Văn hóa- Xã hội Công chức 0988200922
Thái Văn Chiêu Văn hóa- Xã hội Công chức 0905632666
Võ Thị Kim Thoa Kế toán Công chức 0985826434
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 59
Tổng lượt truy cập: 415
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png