Định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025
 
 
Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ chung của thị xã, Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND phường, UBND phường chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thông qua các nhiệm vụ, chương trình, dự án, kế hoạch và những giải pháp cụ thể.
1. Về kinh tế.
- Phấn đấu tăng vòng sử dụng đất nông nghiệp lên 1,8 lần/năm.
- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 5 năm 14%.
- Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, thực hiện và quản lý quy hoạch theo hướng phát triển phù hợp với quy hoạch chung của thị xã, vùng kinh tế trọng điểm của phường.
- Khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển các cơ sở dịch vụ công cộng.
- Phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả, bền vững, tạo ra sản phẩm có giá trị hàng hoá cao.
- Đẩy mạnh chương trình phát triển đô thị, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo sự phát triển đồng đều giữa các tổ dân phố trên địa bàn phường.
2. Về văn hoá xã hội.
- Huy động trẻ em trong độ tuổi đi học đến lớp đạt 100%. Nâng cao chất lượng giáo dục sau phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Phấn đấu đến năm 2020 có trường Trung học cơ sở và Trường THPT. Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở tiểu học 100%, trung học cơ sở 99% và trung học phổ thông 93%.
- Phấn đấu trường TH & THCS Lê Văn Tám đạt chuẩn quốc gia mức độ I.
- Phấn đấu Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.
- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 5%.
- Tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 100%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%.
- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1% năm 2021; giới thiệu đào tạo nghè cho 50% lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1%.
- 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 90% số hộ dân được sử dụng nước sạch; 80% gia đình đăng ký đổ rác thải; 90% người dân tham gia BHYT.
- Quan tâm chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động y tế, phấn đấu để mọi người dân được cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng.
- Thực hiện tốt các chính sách xã hội. Tăng nhanh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
3. Về Nội chính:
- Tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng- an ninh, xây dựng lực lượng dân quân đạt 1,4% so với dân số.
- Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng tự quản, tự phòng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng nếp sống và làm việc theo pháp luật; gắn chặt trách nhiệm mỗi cán bộ, công chức trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở. Chú trọng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế. Tích cực đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Có các biện pháp tích cực kiềm chế và đẩy lùi nạn giao thông.
- Tỷ lệ giao quân hàng năm đạt 100%.
4. Xây dựng chính quyền
- Tiếp tục củng cố hoàn thiện bộ máy hành chính đủ mạnh, gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của phường, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, khiếu nại tố cáo của công dân, chống các biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân.
- Tổ chức tuyên truyền, học tập thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật đến mọi tổ chức và cá nhân, tạo sự thông suốt trong bộ máy, từng bước hiện đại hoá quá trình điều hành hoạt động của UBND trong việc sử dụng công nghệ thông tin.
- Phấn đấu xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh thực sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân.
5. Thực hiện Quy chế dân chủ:
- Tăng cường sự giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể, công khai minh bạch về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và tài sản công trong quản lý điều hành của bộ máy chính quyền từ phường đến tổ dân phố.
- Đảm bảo các điều kiện để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền dân chủ, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân trong giải quyết những bức xúc mà nhân dân quan tâm.
6. Cải cách hành chính:
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trước hết là rà soát cải cách thủ tục hành chính tránh sự chồng chéo. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ trình độ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, phân định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong triển khai CCHC; đánh giá kết quả chỉ đạo CCHC ở cơ quan.
Trên đây là những kết quả hoạt động của UBND phường Cheo Reo trong nhiệm kỳ 2011- 2016 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. UBND phường Cheo Reo báo cáo Thường trực HĐND phường./.
 
hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 13
Tổng lượt truy cập: 76
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png