Lĩnh vực Thi đua, Khen thưởng và Tôn giáo
Tổng cộng có: 4 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ VỀ THÀNH TÍCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ UBND cấp xã UBND cấp xã Thi đua, khen thưởng
TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ VỀ THÀNH TÍCH THI ĐUA THEO ĐỢT, CHUYÊN ĐỀ UBND cấp xã UBND cấp xã Thi đua, khen thưởng
TẶNG GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ CHO TẬP THỂ, CÁ NHÂN (KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT) UBND cấp xã UBND cấp xã Thi đua, khen thưởng
TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN UBND cấp xã UBND cấp xã Thi đua, khen thưởng

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 0
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png