Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
Tổng cộng có: 5 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TẠI CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG UBND cấp xã UBND cấp xã Bồi thường Nhà nước
CHUYỂN GIAO QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG UBND cấp xã UBND cấp xã Bồi thường nhà nước
TRẢ LẠI TÀI SẢN UBND cấp xã UBND cấp xã
CHI TRẢ TIỀN BỒI THƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH UBND cấp xã UBND cấp xã Bồi thường Nhà nước
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC LẦN ĐẦU UBND cấp xã UBND cấp xã Bồi thường Nhà nước

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 2
Tổng lượt truy cập: 2
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png