Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
Tổng cộng có: 7 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
XÁC ĐỊNH, XÁC ĐỊNH LẠI MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT VÀ CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT UBND cấp xã UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT UBND cấp xã UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
XÉT TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI UBND cấp xã UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI UBND cấp xã UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỘT XUẤT VỀ HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG UBND cấp xã UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỘT XUẤT VỀ HỖ TRỢ LÀM NHÀ Ở, SỬA CHỮA NHÀ Ở UBND cấp xã UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỘT XUẤT VỀ HỖ TRỢ LÀM NHÀ Ở, SỬA CHỮA NHÀ Ở UBND cấp xã UBND cấp xã Bảo trợ xã hội

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 0
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png