You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Tin UBND thị xã > Thị xã Ayun Pa: Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới năm 2017
 

TIN TỨC  

Thị xã Ayun Pa: Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới năm 2017

06/06/2017
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Do đó, trong thời gian, thị xã Ayun Pa đã triển khai nhiều các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã. 
 
Nằm trong chuỗi các hoạt động đó, vừa qua, tại Hội trường tầng 3 trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa, Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới năm 2017 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị xã. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thị xã; các cơ quan tham mưu giúp việc cho Thị ủy; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân thị xã; lãnh đạo một số các cơ quan, đơn vị thị xã; lãnh đạo UBND các xã, phường và một số cán bộ, công chức có liên quan.

HNPBVNPL2017.jpg
 
Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, đồng chí Trương Văn Hoa, Trưởng phòng Tư pháp thị xã đã thông qua nội dung, chương trình cũng như nêu bật mục đích, yêu cầu chung của Hội nghị. Theo đó, trong thời gian 01 ngày, các báo cáo viên đã tiến hành phổ biến, quán triệt các quy định mới của pháp luật có liên quan mật thiết tới việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, xã, phường, đó là Luật phí và lệ phí năm 2015 (trong đó tập trung chủ yếu vào triển khai các quy định về nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí; quyền và trách nhiệm của tổ chức thu và người nộp phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về quản lý phí và lệ phí; danh mục phí và lệ phí; các quy định chi tiết tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ….); Luật Đấu giá tài sản năm 2016 (các quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng của Luật đấu giá tài sản; các tài sản đấu giá theo quy định của Luật; các nguyên tắc đấu giá; quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá; các hành vi bị nghiêm cấm; các quy định về đấu giá viên và tổ chức đấu giá tài sản; trình tự, thủ tục đấu giá tài sản…); Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 (tập trung vào một số nội dung về quản lý ngân sách nhà nước; các nguyên tắc cân đối ngân sách nhà nước; nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và mối quan hệ giữa các cấp ngân sách; các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước; các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các cấp; quyền hạn, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến ngân sách nhà nước…); các quy định cơ bản của Luật Kế toán năm 2015 và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (trong đó tập trung phân tích các đối tượng chịu phí; các trường hợp được miễn phí; mức phí, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí; trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan tại địa phương….).
Bên cạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội nghị cũng đã quán triệt các văn bản trên đến các cơ quan, đơn vị, xã, phường, trên cơ sở đó theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao để triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định mới của pháp luật tại ngành, đơn vị, địa phương quản lý.
 
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và là cầu nối đưa pháp luật vào cuộc sống, đây được coi là một trong những mắt xích có ý nghĩa đặc biệt của việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do đó, trong thời gian qua, UBND thị xã đã chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật một cách thường xuyên, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, xã, phường. Đánh giá chung, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, các văn bản pháp luật mới được triển khai rộng rãi, nhanh chóng bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị xã; chính vì vậy, việc am hiểu pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật. Bên cạnh đó, thông qua đợt triển khai lần này nhằm xây dựng ý thức nghiên cứu, tìm hiểu về pháp luật, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức tiếp cận và triển khai cụ thể trong hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước./. (Thanh Duy)

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về UBND thị xã Ayun Pa. Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai.
Điện thoại: (059) 3852206 - Fax: (059) 3852700. Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn.
Chịu trách nhiệm: Ông Trương Như Quảng - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Ayun Pa
 Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Giấy phép số: 56/GP-TTĐT ngày 05/4/2010 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.