You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Tin UBND thị xã > Gia Lai Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017
 

TIN TỨC  

Gia Lai Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017

22/07/2017
Vừa qua, UBND thị xã Ayun Pa đã tổ chức Hội nghị bằng hình thức trực tuyến nghe UBND tỉnh chủ trì sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến UBND thị xã có đồng chí Nay Nam – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã; Lãnh đạo phòng Tư Pháp thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường; Trưởng phòng công chứng số 2 thị xã; Công chức tư pháp, hộ tịch các xã, phường; Tổ trưởng tổ hòa giải viên tiêu biểu trên địa bàn thị xã.
 
HNTTTuphapGL2017.jpg

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến được nghe đồng chí Đào Trọng Giáp-Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh báo cáo về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm ngành Tư pháp đã triển khai các mặt công tác với nhiều phương pháp đổi mới, tạo chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của ngành Tư pháp. Triển khai thực hiện tốt việc xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đúng thực tiễn, đảm bảo tiến độ và chất lượng; công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đã đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả khả quan trọng; lĩnh vực hành chính tư pháp đã giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân; quản lý nhà nước trên lĩnh vực bổ trợ tư pháp đi vào nề nếp, việc xã hội hóa tiếp tục được đẩy mạnh theo đúng chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính; công tác trợ giúp pháp lý triển khai đúng định hướng, gắn với việc quán triệt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, phù hợp với yêu cầu chính trị tại địa phương, hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu của đối tượng cần tuyên truyền phổ biến pháp luật. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong ngành Tư pháp được thực hiện thường xuyên; công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính kịp thời, nghiêm minh; công tác phối hợp Liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ Tư pháp ngày càng chặt chẽ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 vẫn còn những vướng mắc, hạn chế nhất định như: Một số đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật chậm tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định; một số cơ quan, đơn vị chưa nắm rõ về trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật…
 
Hội nghị đã thảo luận, thống nhất nội dung báo cáo về phương hướng nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2017, đồng thời đề ra các giải pháp chủ yếu: Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của ngành Tư pháp cho mọi tầng lớp nhân dân; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tiếp tục kiện toàn, tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công chức làm công tác pháp chế của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã và công chức Tư pháp ở những lĩnh vực mới quản lý của ngành; Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, kịp thời, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, chương trình công tác của ngành, ưu tiên thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc; Đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, vừa bảo đảm sâu sát, quyết liệt, bám sát kế hoạch, đồng thời sử dụng đầy đủ các công cụ quản lý kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm. Nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê; Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cần thiết để phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…/.(Hùng Thanh)

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về UBND thị xã Ayun Pa. Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai.
Điện thoại: (059) 3852206 - Fax: (059) 3852700. Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn.
Chịu trách nhiệm: Ông Trương Như Quảng - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Ayun Pa
 Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Giấy phép số: 56/GP-TTĐT ngày 05/4/2010 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.