You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

CHUYÊN MỤC

Tin HĐND thị xã > Ayun Pa, Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); tổng kết
 

TIN TỨC  

Ayun Pa, Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn số 09-HD/TBCTW của Ban Tổ chức Trung ương

17/05/2017
Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”; tổng kết 05 năm thực hiện công tác phụ trách, kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các bôn trên địa bàn thị xã Ayun Pa. Về dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Thị ủy; các đồng chí Thị ủy viên khóa XVIII; Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, phường, Công an, Quân sự thị xã và Lãnh đạo các ngân hàng đang đứng chân trên địa bàn thị xã. 
 
Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá, chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới. Nhìn chung công tác triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng; tập trung tuyên truyền những điểm mới, những nội dung cơ bản của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã xác định rõ các nội dung, lộ trình cần làm ngay và những năm tiếp theo. Các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thị xã đã kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị ở đơn vị mình, đảm bảo đúng yêu cầu nội dung đề ra. Bên cạnh đó việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ" từ đó đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

HNtongketchithi012017-TC.jpg
 
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, đến nay, cấp ủy các cấp và đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định đây là một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chuyển biến rõ nét nhất qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10- CT/TW và Hướng dẫn số 09- HD/BTCTW là, hầu hết chi bộ đã duy trì tốt nền nếp, đều đặn chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; 100% chi bộ đã duy trì chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ hằng tháng, bảo đảm sinh hoạt chuyên đề theo từng quý (mỗi quý một chuyên đề). Nội dung sinh hoạt từng bước được cải tiến, chất lượng được nâng lên. Công tác sinh hoạt tư tưởng gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều chi bộ thực hiện nghiêm túc với những cách làm phong phú, sinh động. Sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ chú ý hơn, nội dung gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác hoặc trao đổi, thảo luận, đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của địa phương cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ ngày càng tăng. Vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của chi bộ, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được phát huy. Nhiều chi bộ gắn việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, quan tâm lãnh đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, tạo nguồn phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.  Trình độ, năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống, điều hành các buổi sinh hoạt chi bộ của chi  ủy, bí thư chi bộ được nâng lên. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc; đề cao tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ... Không khí sinh hoạt chi bộ chân tình, gần gũi, nhiều vấn đề cụ thể thiết thực được đảng viên mạnh dạn, thẳng thắn thảo luận, bàn bạc, bày tỏ chính kiến, đề xuất biện pháp góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị...
Đối với công tác phụ trách, kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các bôn trên địa bàn thị xã trong 05 năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét. Đã phân công 45 cơ quan, đơn vị phụ trách, kết nghĩa với 24 bôn đồng bào dân tộc thiểu số với nhiệm vụ chính là giúp các bôn phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các thôn, bôn. Các cơ quan, đơn vị đã tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của các cấp, chủ động kêu gọi sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ, tạo điều kiện giúp các hộ gia đình nghèo phát triển kinh tế; thường xuyên phối hợp với hệ thống chính trị cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân tận dụng tối đa các điều kiện sẵn có của gia đình và địa phương để phát triển kinh tế như lựa chọn giống cây, con giống phù hợp, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, tiết kiệm, chi tiêu hợp lý... Từ đó các bôn đã có những chuyển biến, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, hạ tầng kinh tế có sự phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng lên. Các cơ quan, đơn vị phụ trách bôn đã tham mưu cho cấp ủy củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ bôn; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể; công tác quản lý và phát triển đảng viên, đoàn viên và hội viên. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị của các bôn đã có những chuyển biến rõ rệt, đội ngũ cán bộ cơ sở được quan tâm bồi dưỡng, được tham gia các lớp tập huấn do các cấp tổ chức; hiệu quả giải quyết công việc được nâng lên; vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng tại cơ sở từng bước được khẳng định và phát huy; tỷ lệ tập hợp quần chúng vào các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng tại cơ sở được nâng lên. Đến nay 24/24 bôn do các cơ quan, đơn vị phụ trách đều đã có chi bộ và đảng viên tại chỗ; 100% bôn, tổ dân phố có tổ chức Mặt trận và các đoàn thể, 100% xã, phường đã thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nhìn chung trong 05 năm qua, kinh tế - xã hội ở các bôn phụ trách, kết nghĩa đã có những chuyển biến đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tại các bôn từng bước được nâng lên; số hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ cho các bôn để tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng với tổng số tiền là 1.116.102.000 đồng. Đã góp phần cùng với hệ thống chính trị toàn thị xã quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng đối với các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động, phong trào của các tổ chức chi hội, đoàn thể tại cơ sở ngày càng đi lên. 
 
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy đã biểu dương, gửi thư khen 05 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó trọng tâm là việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; tiếp tục vận dụng sáng tạo chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ chí Minh; cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định của cấp ủy các cấp về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trở thành công việc thường xuyên và liên tục. Cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và Hướng dẫn 09 một cách có hiệu quả, nhất là khai thác được hết giá trị của Cặp tài liệu bí thư chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cấp dưới về nền nếp sinh hoạt, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phát huy kết quả đạt được và tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Thị ủy về công tác phụ trách, kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các bôn trên địa bàn thị xã Ayun Pa, giai đoạn 2017 - 2020./.(Đăng Khoa)

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về UBND thị xã Ayun Pa. Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai.
Điện thoại: (059) 3852206 - Fax: (059) 3852700. Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn.
Chịu trách nhiệm: Ông Trương Như Quảng - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã Ayun Pa
 Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Giấy phép số: 56/GP-TTĐT ngày 05/4/2010 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.