Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai giám sát tại thị xã Ayun Pa về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của thị xã Ayun Pa, giai đoạn 2018 - 2022

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai giám sát tại thị xã Ayun Pa  về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư  của thị xã Ayun Pa, giai đoạn 2018 - 2022

Sáng ngày 20/3/2023, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai do đồng chí Ayun Pa H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát đã tổ chức làm việc và giám sát tại thị xã Ayun Pa về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của thị xã Ayun Pa trong giai đoạn 2018 - 2022.
Trong giai đoạn 2018 - 2022, thị xã Ayun Pa có 18 dự án kêu gọi đầu tư đã được phê duyệt, trong đó số lượng, danh mục dự án đang trong giai đoạn đăng ký, khảo sát là 03 dự án (Dự án đầu tư xây dựng chợ trung tâm thị xã của Công ty TNHH Kiết Tường; Dự án nhà máy chế biến, xay xát gạo chất lượng cao của Công ty TNHH MTV Hương Dũng Gia Lai; Dự án Nhà máy sản xuất chất đốt từ phế phẩm nông nghiệp của Công ty Cổ phần Hoà Phú Gia Lai); dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư là 08 dự án và dự án đã triển khai là 6 dự án.

z4219860502050_3842d96c19cc16602fa23f92bdac7c65.jpg

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thu hút đầu tư, thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chức năng cấp trên có thẩm quyền. Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp danh mục dự án kêu gọi đầu tư có tiềm năng của địa phương theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư các lĩnh vực của tỉnh như: Nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch…. Chủ động xây dựng các kế hoạch theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời thường xuyên tổ chức đối thoại, gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Để nắm bắt tình hình thực tế và những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Ayun Pa, tại buổi giám sát, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức đi khảo sát thực tế Xưởng sản xuất phân hữu cơ vi sinh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Thành Công Gia Lai và Trạm trộn Bê tông nhựa nóng của Công ty cổ phần Quản lý và sửa chữa đường bộ Gia Lai tại Cụm công nghiệp Ia Sao, thị xã Ayun Pa.

z4219860498549_157d43dfdf769ec65604df00d1a0815b.jpg

Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã báo cáo với Đoàn giám sát về tình hình, kết quả thực hiện các dự án thu hút, kêu gọi đầu tư trên địa bàn thị xã trong giai đoạn 2018 - 2022, đồng thời nêu một số khó khăn, hạn chế trong công tác thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã như: Nhiều dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư của thị xã đã kêu gọi trong nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư quan tâm. Quy trình thực hiện dự án của các nhà đầu tư còn nhiều thời gian. Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chung xây dựng chưa được điều chỉnh đồng bộ; các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết chưa được bao phủ làm cơ sở triển khai các dự án. Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Ia Sao mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa hoàn chỉnh. Hợp tác xã Nông nghiệp, xây dựng và kinh doanh tổng hợp Ia Trốk mới trồng rừng với diện tích 280ha/417,3ha đạt 67,09%, diện tích chưa trồng 137,3ha. Dự án Chợ trung tâm thị xã đã có nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu khảo sát nhưng khó triển khai tại vị trí đã quy hoạch (sân vận động cũ)…
Để nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã trong thời gian tới, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa và các cơ quan, đơn vị cũng kiến nghị Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét có cơ chế đặc thù riêng cho thị xã trong việc thu hút đầu tư để phát triển kinh tế tương xứng là vùng động lực phía Đông Nam của tỉnh như cho phép quy hoạch phát triển khu vực nuôi chim yến tại một số vị trí là thế mạnh của địa phương; xem xét giá đất ưu đãi cho thuê đối với các dự án trên địa bàn thị xã,... Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư, nhất là quy trình thẩm định, góp ý hồ sơ của các sở, ngành, địa phương.  Quan tâm hỗ trợ kinh phí để thị xã hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Ia Sao với quy mô hiện tại là 15ha và dự kiến mở rộng lên 50ha vào năm 2025. Quan tâm kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác thải khu vực phía Đông Nam của tỉnh...

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát đề nghị thị xã Ayun Pa tổng hợp đầy đủ, cụ thể những kiến nghị, đề xuất đã nêu tại buổi làm việc để gửi Đoàn giám sát tổng hợp, đồng thời cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa tổ chức rà soát những dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn thị xã trong thời gian qua (dự án có tính khả thi, dự án không khả khi…) để có giải pháp xử lý; rà soát quy hoạch đồng bộ giữa quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch sử dụng đất; tổ chức rà soát để quản lý tốt quỹ đất 5% do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý; thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư đã triển khai trên địa bàn thị xã; chuẩn bị tốt các điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư quan tâm, triển khai dự án… (Tổng hợp: Thanh Duy)

Quay lại