Thông báo​ Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng thị xã Ayun Pa

Thông báo​ Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng thị xã Ayun Pa

Thực hiện Thông báo số 60/TB-UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc nghỉ lễ, tết đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; treo cờ Tổ quốc chào mừng trong năm 2023.
Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng thị xã Ayun Pa (19/3/1975-19/3/2023), Ủy ban nhân dân thị xã thông báo treo cờ Tổ quốc trên địa bàn thị xã như sau:


1. Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng thị xã Ayun Pa, treo cờ từ chiều ngày 18/3/2023 đến hết ngày 19/3/2023.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lựclượng vũ trang, người lao động và Nhân dân biết, thực hiện.

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã có trách nhiệm đưa tin, tuyên truyền rộng rãi Thông báo này.
(Theo Thông báo số 18 ngày 17/3/2023 của UBND thị xã)

 

Quay lại