Thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân  đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân đối với việc hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích Nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. Vừa qua, tại Hội trường 10/8 thị xã Ayun Pa, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ayun Pa đã phối hợp tổ chức Hội nghị lấy kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ trì Hội nghị có đồng chí Mai Thế Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã; đồng chí Đặng Xuân Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và đồng chí Trịnh Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện Thường trực Thị ủy, Ban Tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, đại diện Lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã, Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và công chức địa chính – xây dựng các xã, phường trên địa bàn thị xã.

z4162539136005_09a03401ba0b2a8e1cf8e63a3b97624b.jpg

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đã tổ chức triển khai thực hiện rộng rãi việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đã tổ chức triển khai tới tất cả các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thị xã, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện và đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của thị xã để thuận lợi cho các tổ chức, các tầng lớp Nhân dân đóng góp, tham gia ý kiến.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã nhấn mạnh, việc lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là cách làm dân chủ, thể hiện quyền và vai trò làm chủ của Nhân dân, là công việc hệ trọng cần sự tham gia rộng khắp và thực chất của tất cả các tầng lớp Nhân dân. Việc tổ chức Hội nghị nhằm mục đích triển khai thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả. Nội dung đóng góp ý kiến đối với một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật như: Bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày của dự thảo; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất....
Tại Hội nghị, đa số các đại biểu đều đồng tình với kết cấu của dự thảo Luật gồm 16 chương và 236 điều, đồng thời góp ý tập trung vào một số nội dung của Luật Đất đai (sửa đổi) như: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; hạn mức giao đất nông nghiệp; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; giá đất; vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong quản lý và sử dụng đất đai; các hình thức chuyển quyền sử dụng đất; bảng giá đất; thời gian hòa giải tranh chấp đất đai tại cơ sở; đề xuất điều kiện chuyển nhượng đất trồng lúa....
Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này nhằm tổng hợp một cách đầy đủ nhất ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh./. (Tổng hợp: Thanh Duy)
 

Quay lại