Thị xã Ayun Pa: Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2023

Thị xã Ayun Pa: Đẩy mạnh thực hiện công tác  phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2023

Thời gian qua, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thị xã Ayun Pa luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; ý thức trách nhiệm của các chủ rừng và người dân đã được nâng lên; sự phối hợp giữa các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, Kiểm lâm và quần chúng nhân dân được tăng cường. Tuy nhiên hiện nay đang bước vào mùa khô, thời tiết đang xuất hiện nắng nóng, khô hanh, diễn biến phức tạp, khó lường và nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn tiềm ẩn ở mức độ cao.
Theo công bố hiện trạng rừng năm 2022, diện tích đất có rừng trên địa bàn thị xã Ayun Pa là 10.442,61ha với tỷ lệ che phủ rừng đạt 36,6%. Nhằm quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, triển khai kịp thời, có hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thị xã trong mùa khô năm 2023, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức và Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn triển khai các biện pháp để phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2023. Trong đó, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Công văn số 123/BNN-TCLN ngày 09/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật, cháy rừng theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thị xã trong thời gian qua. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân và chủ rừng về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy; đối với các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao phải tổ chức trực 24/24 giờ; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần, theo phương châm “4 tại chỗ” để chữa cháy rừng. Khi có cháy rừng xảy ra phải tổ chức huy động lực lượng chữa cháy kịp thời, không để đám cháy lan ra diện rộng. Thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. Tập trung nguồn lực, chủ động và quyết liệt trong tổ chức thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy. 

đay-manh-cong-tac-giam-sat-trong-rung-va-PCCCR.jpg

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm thị xã Ayun Pa đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát Ủy ban nhân dân các xã, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị chủ rừng (các tổ chức Nhà nước, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, ... được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; giao đất, cho thuê đất để trồng rừng; hợp đồng trồng rừng có hưởng lợi từ các chương trình, dự án trồng rừng) trên địa bàn thị xã thực hiện các biện pháp an toàn về phòng cháy chữa cháy. Bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra để phát hiện sớm lửa rừng tại các khu vực trọng điểm cháy, theo dõi thông tin trên hệ thống cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm (http://kiemlam.org.vn) và hệ thống phát hiện sớm cháy rừng “Hotspot GLA”, “Gia Lai FFW” để kiểm tra, xác minh các điểm cháy. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định của pháp luật về lấn chiếm đất rừng, chặt phá, khai thác rừng, mua, bán lâm sản, động vật hoang dã trái pháp luật và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng không đúng quy định pháp luật; kiên quyết không để xảy ra các “điểm nóng” về phá rừng, khai thác rừng, mua, bán, chế biến lâm sản trái pháp luật. Tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, trọng tâm là công tác tuyên truyền; kiểm soát chặt chẽ các nguyên nhân cháy rừng; xây dựng, tu sửa các công trình phòng cháy chữa cháy như: phát dọn đường băng cản lửa; làm giảm vật liệu cháy; xử lý vật liệu cháy có kiểm soát dưới tán rừng; phối hợp với chính quyền địa phương các xã duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát người ra vào rừng, canh gác lửa rừng 24/24h trong thời điểm nắng nóng, để phát hiện sớm các điểm cháy rừng.

Để nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã và Ủy ban nhân dân các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Thường xuyên phát các bản tin về cảnh báo và cấp dự báo cháy rừng trong suốt mùa khô, kịp thời đưa tin về công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn để nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Cháy rừng là một thảm họa gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước và Nhân dân, công tác phòng cháy chữa cháy rừng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, do đó việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống cháy rừng cần được thực hiện khẩn trương, kịp thời và thường xuyên, trong đó công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng có ý nghĩa vô cùng quan trọng./.
 Tổng hợp: (Thanh Duy)

Quay lại