Thị xã Ayun Pa sôi nổi ra quân huấn luyện năm 2023

Thị xã Ayun Pa sôi nổi ra quân huấn luyện năm 2023

Nhằm quán triệt Chỉ thị, Mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, phổ biến nhiệm vụ, kế hoạch huấn luyện chiến đấu cho lực lượng vũ trang thị xã, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu huấn luyện chiến đấu năm 2023. Sáng ngày 01/3/2023, tại Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua năm 2023. Tham dự buổi lễ ra quân huấn luyện có đồng chí Ksor H’Khuyên – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan tự vệ thuộc thị xã; lãnh đạo các xã, phường và các cán bộ, chiến sỹ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.
DSC_9740.jpg

Năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự thị xã thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Năm 2023, để công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ đạt kết quả cao, Ủy ban nhân dân thị xã đã xây dựng kế hoạch huấn luyện cụ thể, chặt chẽ với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, lấy thực hành làm chính. 
Công tác huấn luyện giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ chính trị trung tâm, quyết định đến chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, là điều kiện quan trọng để lực lượng vũ trang hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên hằng năm của công tác quốc phòng, quân sự nhằm xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lễ ra quân huấn luyện được coi là hoạt động mở đầu cho mùa huấn luyện mới. 

DSC_9714.jpg

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí đồng chí Ksor H’Khuyên – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã nhấn mạnh, đứng trước yêu cầu xây dựng quân đội nói chung, lực lượng vũ trang thị xã nói riêng trong giai đoạn cách mạng hiện nay, vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là phải bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho mọi cán bộ chiến sĩ, coi đây là giải pháp tích cực nhằm vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tích cực phòng chống nguy cơ “tự diễn biến” và tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã cần thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện, tổ chức huấn luyện theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch. Quá trình huấn luyện phải nắm vững phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, nắm vững ba quan điểm, tám nguyên tắc, sáu mối kết hợp. Vừa huấn luyện vừa làm tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, vừa xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng với đấu tranh khắc phục biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, chủ quan duy ý chí. Thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Chủ động khắc phục khó khăn nêu cao tinh thần đoàn kết, có ý chí quyết tâm cao trong học tập, rèn luyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lực lượng vũ trang phải luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo tỷ lệ quân số khỏe cao nhất tham gia huấn luyện, học tập, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu và diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2023. Đồng thời đồng chí cũng tin tưởng rằng, với những bài học kinh nghiệm đã được rút ra trong thời gian qua, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị uỷ và Ủy ban nhân dân thị xã, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, thị xã và sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang thị xã sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2023.
Cũng tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự thị xã đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023” chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Đồng thời tổ chức cho các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua, quyết tâm đạt thành tích cao trong công tác huấn luyện năm 2023.
Phát biểu giao ước thi đua, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự phường Hòa Bình thay mặt các đơn vị của lực lượng vũ trang thị xã phát biểu quyết tâm thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 của lực lượng vũ trang thị xã; chú trọng giáo dục động cơ, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện của các đối tượng. Phấn đấu kết quả kiểm tra đạt 100% yêu cầu, từ 76 đến 80% khá, giỏi; kết quả diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, phường đạt từ khá trở lên, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện, diễn tập, công tác và an toàn giao thông. Chấp hành nghiêm quy định về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến; tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quản lý, sử dụng vũ khí trang bị đúng quy định, không để hư hỏng mất mát. Kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua trong huấn luyện chiến đấu với các cuộc vận động, các đợt thi đua đột kích, cao điểm và phong trào thi đua Quyết thắng.
Kết thúc Lễ ra quân huấn luyện là nội dung duyệt đội ngũ thể hiện sức mạnh và lòng tự hào của lực lượng vũ trang thị xã, sau đó các đại biểu đã tham quan mô hình học cụ huấn luyện do các đơn vị chuẩn bị./.
(Tổng hợp: Thanh Duy)

Quay lại