Kế hoạch về việc Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Kế hoạch về việc Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 02/02/2023, UBND thị xã ban hành Kế hoạch về việc Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chi tiết Kế hoạch xem tại đây

ho-so-kem-theo.zip

Quay lại