Thị xã Ayun Pa: Tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và UBND huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản và đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh

Thị xã Ayun Pa: Tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và UBND huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản và đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh

Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và Ủy ban nhân dân huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản và đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh. Vừa qua, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đã tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản và đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa và đồng chí Nguyễn Văn Hà – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ea H’Leo chủ trì Hội nghị.
hoi-nghi-QLvaBVR-2023.jpg

Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk có chung đường ranh giới dài khoảng 29,6 km. Phía thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai có các tiểu khu 1295, 1297, 1298, thuộc lâm phần xã Ia Sao; tiểu khu 1284, 1286, 1287 thuộc lâm phần xã Ia Rbol, tiểu khu 1279, 1281 thuộc lâm phần xã Chư Băh. Phía huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk có các tiểu khu 23,28,32, 33,45,54,64,68 thuộc lâm phần xã Ea Hiao và xã Ea Sol. Giữa 02 huyện, thị xã có diện tích rừng và đất lâm nghiệp tiếp giáp khá dài, có nơi trữ lượng gỗ còn khá cao như khu vực xã Ia Sao và 01 phần xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa với xã Ea Sol, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy, nguồn tài nguyên rừng và đất rừng trên tuyến giáp ranh giữa hai huyện có nguy cơ bị xâm hại ngày càng nhiều do khó khăn trong công tác quản lý. Để quản lý, bảo vệ tốt tài nguyên rừng vùng giáp ranh giữa hai huyện, thị xã, ngày 09/6/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai và Ủy ban nhân dân huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk đã ký kết Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản và đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh.
  Kể từ khi ký kết quy chế cho đến nay, công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản và đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh được thực hiện thuận lợi và ngày càng hiệu quả. Hạt Kiểm lâm, đơn vị chủ rừng, Ủy ban nhân dân các xã và các phòng, ban có liên quan tại vùng giáp ranh của hai địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phối hợp theo quy chế như phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động tổ chức, cá nhân vùng giáp ranh chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, tích cực tham gia bảo vệ rừng, trồng rừng, tố giác các hành vi xâm hại rừng; trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; điều tra, xác minh, xử lý vi phạm về lâm nghiệp; kiểm tra, tuần tra rừng ngăn chặn, xử lý các vụ việc xâm hại tài nguyên rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Đồng thời các địa phương cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, hạn chế các vụ việc vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, kéo dài. Trong đó, chú trọng việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, các đơn vị chủ rừng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm trong sạch nội bộ; phòng, chống các biểu hiện bao che, dung túng, thiếu trách nhiệm của lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng; phối hợp tuần tra, kiểm tra tại vùng giáp ranh nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.
  Tại Hội nghị sơ kết, các đại biểu tham dự đã tích cực tham gia ý kiến để đánh giá, thảo luận những kết quả bước đầu kể từ khi ký kết quy chế, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị. Với sự nỗ lực, trách nhiệm, các cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã, lực lượng kiểm lâm, đơn vị chủ rừng, các cơ quan, đơn vị chức năng vùng giáp ranh đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ngăn chặn, hạn chế các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Do vậy trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các lực lượng Kiểm lâm, đơn vị chủ rừng, cấp ủy, chính quyền cấp xã, cơ quan, đơn vị chức năng liên quan  tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân hai tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, kiểm tra, phối hợp xử lý các hành vi xâm hại tài nguyên rừng vùng giáp ranh. Hạt Kiểm lâm tiếp tục phối hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân 02 huyện, thị xã tổ chức các Hội nghị sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh giữa 02 huyện, thị xã, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với tổ chức, cá nhân có biểu hiện tiêu cực, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm, thiếu trách nhiệm để xảy ra các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn phụ trách tại vùng giáp ranh nhưng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả. Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tuần tra, kiểm tra rừng; trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại quy chế phối hợp đánh giá kết quả thực hiện, xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, trao đổi cung cấp thông tin để chủ động phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm, xâm hại tài nguyên rừng theo Quy chế đã ký kết. Tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra; triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức cài cắm, nắm bắt thông tin, tình hình xâm hại tài nguyên rừng vùng giáp ranh; bám cơ sở và phối hợp với chính quyền cơ sở, đơn vị chủ rừng, cơ quan, đơn vị chức năng vùng giáp ranh tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, mua, bán, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, săn bắt động vật rừng, phá rừng trái pháp luật; kiên quyết không để xảy ra các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, kéo dài. Ủy ban nhân dân các xã thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp và tổ chức quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng chưa có chủ đang giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý theo quy định; thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động, kiểm tra, truy quét, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm. Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan, theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với lực lượng kiểm lâm, đơn vị chủ rừng, Ủy ban nhân dân xã trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, điều tra, khởi tố, xét xử các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp tại vùng giáp ranh hai huyện…
Thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Thị ủy, Huyện ủy; các cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã, lực lượng kiểm lâm, đơn vị chủ rừng, các cơ quan, đơn vị chức năng vùng giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa và huyện Ea H’Leo đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ngăn chặn, hạn chế các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Với những kết quả bước đầu đã đạt được, hy vọng trong thời gian tới công tác phối hợp giữa thị xã Ayun Pa và huyện Ea H’Leo trong quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm sản và đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh sẽ được thực hiện ngày càng hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chung của các địa phương./. (Tổng hợp: Thanh Duy)
 

Quay lại