Kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 của tỉnh Gia Lai dự tuyển trên địa bàn thị xã Ayun Pa

Kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 của tỉnh Gia Lai dự tuyển trên địa bàn thị xã Ayun Pa

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi công chức năm 2022 của tỉnh Gia Lai đến thí sinh dự tuyển tại thị xã Ayun Pa được biết và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, cụ thể như sau:
1. Kết quả thí sinh trúng tuyển:
01 người. Bà Ksor H’Wiêk, sinh ngày
20/12/1997, có số báo danh là 380566 (Có danh sách cụ thể kèm theo). 
2. Hoàn thiện Hồ sơ tuyển dụng:

- Thời gian hoàn thiện hồ sơ: Thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo kết quả
trúng tuyển (trong giờ hành chính trừ ngày lễ, thứ 7, chủ nhật hàng tuần).
- Thành phần Hồ sơ gồm các loại sau:
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng
nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo
quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị
phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia
dự tuyển thì UBND thị xã báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ thị xã, 63 Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

(Theo thông báo số 04/TB-UBND của UBND thị xã)

Quay lại