Phòng, chống pháo nổ dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023

Phòng, chống pháo nổ dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023

Trong thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và thị xã Ayun Pa nói riêng tiếp tục diễn biến tương đối phức tạp. Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, mua bán linh kiện lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ còn xảy ra nhiều; Việc tàng trữ, chế tạo vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép trong địa bàn dân cư còn nhiều. Tình trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Công tác rà soát, phối hợp phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo còn chưa kịp thời; Số vũ khí trôi nổi ngoài xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về an ninh trật tự; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế...
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Công văn số 4401/UBND-NC ngày 02/12/2022 về tăng cường đảm bảo ANTT trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Kế hoạch số 180/KH -UBND ngày 08/12/2022 về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023; Công văn số 88/UBND-NC ngày 11/01/2023 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Theo đó yêu cầu các ngành, đơn vị, UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, bất cập trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tích cực vận động cán bộ, nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho cơ quan chức năng.
           
Ủy ban nhân dân thị xã giao trách nhiệm Công an thị xã chủ trì, phối hợp các ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tự giác trình báo, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo… Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và pháo; Thực hiện kiểm tra, rà soát công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đối với các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của lực lượng Công an trên địa bàn thị xã. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
           
Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do Quân đội trang bị cho lực lượng dân quân, tự vệ. Phối hợp Công an thị xã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
           
Đồng thời, Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã chỉ đạo các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và pháo. Tích cực tham gia phát hiện, tố giác, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đề nghị Hội Cựu chiến binh thị xã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nhất là các đồng chí trước đây tham gia chiến đấu tại các chiến trường, nay đã nghỉ hưu, xuất ngũ còn giữ lại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ làm vật kỉ niệm, gương mẫu trình báo, giao nộp cho cơ quan chức năng.
           
Thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề. Với một tư duy đổi mới và tinh thần cầu thị tích cực, mỗi người dân hãy thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống pháo nổ; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tích cực tuyên truyền, vận động người thân và mọi người xung quanh không sử dụng, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ. Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ trái phép là góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân góp phần đón chào năm mới vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm./. Thực hiện: (Bích Phượng)

Quay lại