Về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 13/01/2023, UBND thị xã đã ban hành Văn bản số 144/UBND-TH Về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chi tiết nội dung văn bản xem tại đây

ho-so-kem-theo.zip

Quay lại