Thông báo về kết quả thi vòng 2, Danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Thông báo về kết quả thi vòng 2, Danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Ngày 30/6/2022, UBND thị xã ban hành Thông báo Về việc Thông báo về kết quả thi vòng 2, Danh sách dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021, Chi tiết thông báo xem tại đây

(Đính kèm Mẫu Đơn đề nghị phúc khảo bài thi)

Quay lại