Thông báo: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Thông báo: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Ngày 13/6/2022, Hội đồng thi UBND thị xã ban hành Thông báo số 23/TB-HĐT về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021, Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây

Quay lại