Thị xã Ayun Pa: Tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022

Thị xã Ayun Pa: Tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa  hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022

Ngày Môi trường thế giới (05/6) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.
to-chuc-trong-cay-xanh-nham-bao-ve-moi-truong.jpg

Nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm nay, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đã đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để có kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực phù hợp, tạo thành chuỗi hoạt động trong khuôn khổ “Tháng hành động vì môi trường”. Trong đó tập trung vào các hoạt động chính như tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp. Tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mittinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường. Tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình phục vụ công tác bảo vệ môi trường, phục vụ lợi ích của cộng đồng và các hoạt động phát triển theo hướng bền vững. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Phát động quần chúng nhân dân dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ tại nơi cư trú, nơi công cộng, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước… Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường. Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường. Tăng cường phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thuộc phạm vi quản lý, trong đó, tập trung tuyên truyền các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả. Ưu tiên vận dụng nền tảng công nghệ số để đa dạng hình thức truyền thông như phát thanh, truyền hình, báo chí, trang tin điện tử, mạng xã hội, fanpage… Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thông tin, tài liệu truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022; Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ https://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ https://tainguyenmoitruong.gov.vn/; Tổng cục Môi trường, địa chỉ https://vea.gov.vn./.
Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Theo đó, đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022 với những nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương sẽ góp phần tạo tính lan tỏa rộng khắp, qua đó nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác bảo vệ môi trường.
 
 Các khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Môi trường thế giới năm 2022:
- Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm.
- Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái toàn cầu.
- Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường.
- Nâng cao chất lượng môi trường kích thích phát triển kinh tế và chống lại đói nghèo.
- Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học./.
(Thanh Duy – Văn phòng HĐND-UBND thị xã)

Quay lại