Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường phường Đoàn Kết thị xã Ayun Pa, Hội chữ thập đỏ phối hợp với Liên đoàn lao động và Thị đoàn thị xã Ayun Pa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện (đợt 1) năm 2020.

Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường phường Đoàn Kết thị xã Ayun Pa, Hội chữ thập đỏ phối hợp với Liên đoàn lao động và Thị đoàn thị xã Ayun Pa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện (đợt 1) năm 2020.

Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường phường Đoàn Kết thị xã Ayun Pa, Hội chữ thập đỏ phối hợp với Liên đoàn lao động và Thị đoàn thị xã Ayun Pa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện (đợt 1) năm 2020.
Hien-mau-nhan-dao-2020.png

Với thông điệp và ý nghĩa: “Hiến máu không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác dụng tích cực nhất định đối với cơ thể của người hiến máu. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo phục vụ cho quá trình tuần hoàn. Hiến máu không mất nhiều thời gian và sức lực nhưng rất cần thiết cho xã hội; đồng thời hiến máu nhân đạo, một nghĩa cử cao đẹp, niềm tự hào không giới hạn và những lợi ích trước mắt và lâu dài”.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiến máu nhân đạo, đoàn viên, cán bộ, CNVC-LĐ học sinh trên địa bàn thị xã đã hưởng ứng nhiệt tình, tích cực và kết quả là có 215 đơn vị máu đạt chuẩn./. Lê Thủy Hà                                                                         

 

Quay lại