Thị xã Ayun Pa: Bế giảng lớp truyền dạy cồng chiêng dân...
10/06/2020
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã mở lớp Tập huấn...
10/06/2020
Sở Nội vụ tỉnh khảo sát, nắm thông tin để hoàn thiện dự...
02/06/2020
Thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp...
22/05/2020
Sở Lao động-TB&XH tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền, phổ...
20/05/2020
1 2  3 4 5...