CHUYÊN MỤC

Lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023

Các tin khác

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 27/02/2023 đến 05/3/2023

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 20/02/2023 đến 26/02/2023

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 13/02/2023 đến 19/02/2023

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 6/02/2023 đến 12/02/2023

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 30/01/2023 đến 05/02/2023

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 16/01/2023 đến 29/01/2023

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 09/01/2023 đến 15/01/2023

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 03/01/2022 đến 8/01/2023

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 03/01/2022 đến 8/01/2023

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 26/12/2022 đến 8/01/2023

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 12/12/2022 đến 18/12/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 05/12/2022 đến 18/12/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 28/11/2022 đến 04/12/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 21/11/2022 đến 27/11/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 14/11/2022 đến 20/11/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 07/10/2022 đến 13/11/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 31/10/2022 đến 06/11/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 17/10/2022 đến 21/10/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 03/10/2022 đến 09/10/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 10/10/2022 đến 16/10/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 18/9/2022 đến 25/9/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 12/9/2022 đến 18/9/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 05/9/2022 đến 11/9/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 29/8/2022 đến 04/9/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 29/8/2022 đến 04/9/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 22/8/2022 đến ngày28/8/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24/7/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 11/7/2022 đến ngày 17/7/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 13/6/2022 đến ngày 19/6/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 06/6/2022 đến ngày 12/6/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 30/5/2022 đến ngày 5/6/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 23/5/2022 đến ngày 29/5/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 25/4/2022 đến ngày 08/5/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 04/4/2022 đến ngày 17/4/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 28/3/2022 đến ngày 02/4/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 21/3/2022 đến ngày 27/3/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 07/3/2022 đến ngày 11/3/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/3/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/02/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 24/01/2022 đến ngày 13/02/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 10/01/2022 đến ngày 16/01/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 27/12/12 đến ngày 03/01/2022

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 20/12/12 đến ngày 26/12/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 2 13/12 đến ngày 19/12/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 2 06/12 đến ngày 12/12/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 29/11 đến ngày 05/12/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 23/11 đến ngày 28/11/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 15/11 đến ngày 22/11/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 08/11 đến ngày 14/11/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 01/11đến ngày 07/11/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 25/10 đến ngày 31/10/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 18/10 đến ngày 24/10/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 11/10 đến ngày 17/10/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 04/10 đến ngày 10/10/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 27/9 đến ngày 03/10/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 13/9 đến ngày 19/9/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 06/9 đến ngày 12/9/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 30/8 đến ngày 05/9/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 23/8 đến ngày 29/8/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 16/8 đến ngày 22/8/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 09/8 đến ngày 15/8/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 02/8 đến ngày 08/8/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 26/7 đến ngày 01/8/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 19/7 đến ngày 24/7/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 12/7 đến ngày 18/7/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 05/7 đến ngày 11/7/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 28/6 đến ngày 04/7/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 21/6 đến ngày 28/6/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 14/6 đến ngày 20/6/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 07/6 đến ngày 13/6/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 31/5 đến ngày 06/6/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 31/5 đến ngày 06/6/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 24/5 đến ngày 30/5/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 17/5 đến ngày 23/5/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 10/5 đến ngày 16/5/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 03/5 đến ngày 9/5/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 26/4 đến ngày 03/5/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 12/4 đến ngày 17/4/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 19/4 đến ngày 25/4/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 12/4 đến ngày 17/4/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 22/3 đến ngày 28/3/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 15/3 đến ngày 22/3/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 08/3 đến ngày 14/3/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 01/3 đến ngày 07/3/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 22/02 đến ngày 26/02/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 08/02 đến ngày 19/02/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 01/02 đến ngày 05/02/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 25/01 đến ngày 31/01/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 11/01 đến ngày 17/01/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 04/01 đến ngày 10/01/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 28/12 đến ngày 03/01/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 28/12 đến ngày 03/01/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 21/12 đến ngày 27/12/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 07/12 đến ngày 13/12/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 30/11 đến ngày 06/12/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 23/11 đến ngày 29/11/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 09/11 đến ngày 13/11/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 05/10 đến ngày 11/10/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 21/9 đến ngày 04/10/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 07/9 đến ngày 13/9/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 31/8 đến ngày 06/9/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 17/8 đến ngày 21/8/2020

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 13/7 đến 19/7/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 06/7 đến ngày 12/7/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 08/6 đến ngày 14/6/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 18/5 đến ngày 24/5/2020

Lịch làm việc của UBND