CHUYÊN MỤC

Lịch công tác

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 26/7 đến ngày 01/8/2021


Các tin khác

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 26/7 đến ngày 01/8/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 19/7 đến ngày 24/7/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 12/7 đến ngày 18/7/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 05/7 đến ngày 11/7/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 28/6 đến ngày 04/7/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 21/6 đến ngày 28/6/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 14/6 đến ngày 20/6/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 07/6 đến ngày 13/6/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 31/5 đến ngày 06/6/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 31/5 đến ngày 06/6/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 24/5 đến ngày 30/5/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 17/5 đến ngày 23/5/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 10/5 đến ngày 16/5/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 03/5 đến ngày 9/5/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 26/4 đến ngày 03/5/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 12/4 đến ngày 17/4/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 19/4 đến ngày 25/4/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 12/4 đến ngày 17/4/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 22/3 đến ngày 28/3/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 15/3 đến ngày 22/3/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 08/3 đến ngày 14/3/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 01/3 đến ngày 07/3/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 22/02 đến ngày 26/02/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 08/02 đến ngày 19/02/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 01/02 đến ngày 05/02/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 25/01 đến ngày 31/01/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 11/01 đến ngày 17/01/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 04/01 đến ngày 10/01/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 28/12 đến ngày 03/01/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 28/12 đến ngày 03/01/2021

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 21/12 đến ngày 27/12/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 07/12 đến ngày 13/12/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 30/11 đến ngày 06/12/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 23/11 đến ngày 29/11/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 16/11 đến ngày 22/11/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 09/11 đến ngày 13/11/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 19/10 đến ngày 25/10/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 05/10 đến ngày 11/10/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 21/9 đến ngày 04/10/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 14/9 đến ngày 20/9/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 07/9 đến ngày 13/9/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 31/8 đến ngày 06/9/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND TX từ ngày 17/8 đến ngày 21/8/2020

Lịch làm việc của Lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 13/7 đến 19/7/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 06/7 đến ngày 12/7/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2020

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 08/6 đến ngày 14/6/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 18/5 đến ngày 24/5/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 11/5 đến ngày 17/5/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 04/5 đến ngày 10/5/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 27/4 đến ngày 03/5/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 20/4 đến ngày 24/4/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 13/4 đến ngày 19/4/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 06/4 đến ngày 12/4/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 23/3 đến ngày 27/3/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 09/3 đến ngày 15/3/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 17/02 đến ngày 21/02/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 02/3 đến ngày 08/3/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 24/02 đến ngày 01/03/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 6/01 đến ngày 12/01/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 30/12-2019 đến ngày 03/01/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 3/02 đến ngày 10/02/2020

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 13/1 đến ngày 02/02/2020

Lịch công tác của HĐND-UBND thị xã từ ngày 27/5-01/6/2019

Lịch công tác của HĐND-UBND thị xã từ ngày 20-24/5/2019

Lịch công tác của HĐND-UBND thị xã từ ngày 13-17/5/2019

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 06/5 đến ngày 10/5/2019

Lịch làm việc của lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 15/4 đến ngày 19/4/2019

Lịch UBND thị xã Ayun Pa từ ngày 08-12/4/2019

Lịch UBND thị xã từ ngày 25 đến ngày 29/3/2019

Lịch công tác của UBND thị xã từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019

Lịch công tác UBND thị xã Ayun Pa từ ngày 11/02 đến ngày 15/02/2019

Lịch công tác UBND thị xã Ayun Pa từ ngày 19/11 đến ngày 25/11/2018

Lịch công tác của HĐND-UBND thị xã từ ngày 15/10 đến 21/10/2018

Lịch công tác của HĐND-UBND thị xã từ ngày 15/10 đến 21/10/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo UBND thị xã từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2018

Lịch Công tác của UBND thị xã từ ngày 10-9 đến 15/9/2018

Lịch UBND thị xã từ Ngày 04/9 Đến Ngày 09/9/2018

Lịch Công tác của UBND thị xã Ayun Pa từ ngày 20/8 đến ngày 25/8/2018

Lịch công tác của HĐND-UBND thị xã Ayun Pa từ ngày 13/8/2018 đến ngày 18/8/2018

Lịch công tác của HĐND-UBND thị xã từ ngày 04/6/2018 đến ngày 09/6/2018

Lịch công tác của Lãnh đạo HĐND-UBND thị xã từ ngày 28/5-Ngày 02/6/2018

Lịch làm việc của UBND thị xã từ ngày 12/3 đến ngày 17/3/2018

Lịch công tác của UBND thị xã Ayun Pa từ ngày 05/3/2018 đến ngày 10/3/2018

Lịch UBND TX từ ngày 26/2 đến ngày 03/3/2018

Lịch công tác UBND thị xã Ayun Pa từ ngày 29/01/2018 đến 03/02/2018

Lịch công tác UBND thị xã Ayun Pa từ ngày 12/5 đến 17/5/2014

Lịch công tác UBND thị xã Ayun Pa từ ngày 24/4 đến 28/4/2017

Lịch công tác UBND thị xã Ayun Pa từ ngày 17/4 đến 22/4/2017

Lịch công tác UBND thị xã Ayun Pa từ ngày 10/4 đến 15/4/2017

Lịch công tác UBND thị xã Ayun Pa từ ngày 27/3 đến 01/4/2017

Lịch công tác UBND thị xã Ayun Pa từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2015

Lịch công tác UBND thị xã Ayun Pa từ ngày 18/5 đến 23/5/2015

Lịch công tác UBND thị xã Ayun Pa từ ngày 11/5 đến 16/5/2015