CHUYÊN MỤC

Thủ tục hành chính công > Bộ Thủ tục cấp Huyện > Lĩnh vực công thương
Tổng cộng có: 15 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện). Lĩnh vực công thương
2. Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trong trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện). Lĩnh vực công thương
3. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), Phòng Kinh tế và hạ tầng (huyện).
2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), Phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện).
Lĩnh vực công thương
4. Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế (Thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện).
2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), Phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện).
Lĩnh vực công thương
5. Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm Rượu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực tư pháp
6. Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm Rượu đối với trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện). Lĩnh vực tư pháp
7. Thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực công thương
8. Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện).
Lĩnh vực công thương
9. Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đối với trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực tư pháp
10. Thủ tục Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá trong trường hợp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Tổ chức, cá nhân. Lĩnh vực công thương
11. Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh  Phòng Kinh tế và Hạ tầng  Lĩnh vực công thương
12. Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đối với trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lĩnh vực công thương
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng LPG chai Phòng Kinh tế Hạ tầng Ủy ban nhân dân cấp huyện. Lĩnh vực công thương
2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Phòng Kinh tế Hạ tầng ủy ban nhân dân cấp huyện. Lĩnh vực công thương
3. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Phòng Kinh tế Hạ tầng ủy ban nhân dân cấp huyện. Lĩnh vực công thương

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 8
Tổng lượt truy cập: 26
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017