CHUYÊN MỤC

STT Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Lĩnh vực
1 Cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
2 Cấp giấy giới thiệu thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
3 Giải quyết chế độ cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
4 Cấp Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
5 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
6 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
7 Giải quyết trợ cấp tuất từ trần (Người có công với cách mạng từ trần) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
8 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
9 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
10 Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
11 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
12 Giải quyết chế độ BHYT cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
13 Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
14 Xét hưởng bổ sung chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
15 Xét hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (đối tượng đang công tác) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
16 Xét hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (đối với đối tượng đã về gia đình) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
17 Chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục - đào tạo cho con người có công cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
18 Xét cấp sổ Ưu đãi giáo dục-đào tạo cho học sinh, sinh viên con của đối tượng người có công với cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 13
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017