Quyết định công bố bộ TTHC cấp huyện
Quyết định công bố bộ TTHC cấp xã
Bộ Thủ tục cấp Huyện
   Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
   Lĩnh vực tư pháp cấp huyện
   Lĩnh vực xuất bản
   Lĩnh vực phát triển nông thôn
   Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
   Lĩnh vực đất đai
   Lĩnh vực tôn giáo
   Lĩnh vực môi trường, đất đai
   Lĩnh vực quản lý đô thị
   Lĩnh vực lâm nghiệp
   Lĩnh vực bảo trợ xã hội
   Lĩnh vực công thương
   Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo
   Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
   Lĩnh vực nông nghiệp
   Phát triển nông thôn
   Lĩnh vực tổ chức, bộ máy
   Lĩnh vực văn hóa
   Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
Bộ thủ tục cấp Xã
Thủ tục hành chính ISO
Thủ tục hành chính mức độ 3
1. Đăng ký chia tách, hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã
2. Đăng ký thay đổi, bổ sung kinh doanh của hộ hộ kinh doanh
3. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh.
4. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
5. Thủ tục Đăng ký kinh cho hộ kinh doanh
6. Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã
7. Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Hợp tác xã
8. Đăng ký thay đổi vốn Điều lệ Hợp tác xã
9. Đăng ký thay đổi số lượng xã viên Hợp tác xã
10. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính Hợp tác xã
11. Đăng ký thay đổi danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát, người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã.
12. Đăng ký thay đổi tên Hợp tác xã
13. Đăng ký Điều lệ Hợp tác xã sửa đổi
14. Đăng ký hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện Hợp tác xã
15. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã
16. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 1
Tổng lượt truy cập: 39
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017